RTC-N/DN Modülü - Yazılım

Ürün Numarası: LXZ520
TRY Fiyat: Bize Ulaşın

Nitrifikasyon/Denitrifikasyon. Kontrol Altında.

Kesikli çalıştırılan tesisler ve ardışık kesikli reaktörler için özel olarak tasarlanan RTC-N/DN Sistemi, amonyum ve nitrat konsantrasyonlarının sürekli ölçümüne bağlı olarak optimum nitrifikasyon ve denitrifikasyon sürelerini belirler ve azot giderimini optimize eder.

  • Dengeli azot deşarj değerleri sayesinde uyumluluğu koruyun
  • Yüke bağlı havalandırma
  • Daha az enerji tüketimi
  • Kestirimci tanılama
  • Gerçek Servisten bahsediyoruz!