9185 sc Amperometrik Ozon Sensörü

9185 sc Ozon sensörü içme suyu arıtma tesislerinde, dağıtım şebekelerinde ve ozonun ppb ve ppm düzeylerinde izlenmesini gerektiren diğer uygulamalarda Ozon ölçümü yapan çevrimiçi, tek kanallı bir endüstriyel sensördür. Bu cihaz, Ozon konsantrasyonunu ölçmek için amperometrik bir yöntem kullanır. O3 moleküllerinin amperometrik sensöre doğru seçici difüzyonu bir membran ile sağlanır. Amperometrik hücrenin bu membran yoluyla numuneden ayrılması ve elektrolitik bir ortama daldırılması nedeniyle 9185 sc Ozon sensörü iletkenliği düşük suda kullanım için uygundur.

Her şey dahil 9185 sc Ozon sistemi bir panelde önceden birleştirilmiş olarak gelir. İşe başlamak için yalnızca paneli istenen konuma monte edin, sensörleri takın ve kontrol ünitesini bağlayın. Sensörün membran sistemi ölçüm için reaktif kullanılmaması anlamına gelir. Bakım gereksinimi minimumdur ve iki yıllık tipik bakım öğeleri sistem ile birlikte sunulur.
 
sayfa başına ürün 10   |   20   |   50