BART Biodedektörler

Biyolojik Etkinlik Testi (BART) biyodedektörleri prosesi kesintiye uğratan yabancı cisimlerin varlığını belirlemeye yardımcı olmak için ideal tanı araçlarıdır. Sıvaşıcı tabakalar oluşturup dezenfeksiyonu sınırlayan bakterilerin bulunup bulunmadığını saptayın veya demir indirgeyici bakterilerin borularınızı korozyona uğratıp uğratmadığını keşfedin. Sülfat indirgeyici bakteri, heterotrofik asit, nitrifikasyon bakterileri, havuz ve spa bakterileri; mavi-yeşil algler ve daha fazlası dahil çeşitli bakteri türlerini test eder.
 
sayfa başına ürün 10   |   20   |   50