Bühler Vacuum Samplers

Bühler Vacuum Samplers
İzleme, otomasyon ve optimizasyon uygulamalarına yönelik otomatik numune alma cihazları.
Sınıfının birincisi olan otomatik su numunesi alma cihazlarımız son derece doğru laboratuvar sonuçları için temel oluşturur. BÜHLER cihazları numune hacminin yüksek doğruluk düzeyi, numune alımı sıralarında çökme etkilerini önleyen yüksek emiş hızı ve analiz öncesinde biyolojik etkilerin önlenmesi için hassas bir şekilde kontrol edilen numune saklama sıcaklığı (4°C) sayesinde ortamı iyi temsil eden numuneler sağlar.