HACH® ÜRÜNLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN ŞART VE KOŞULLAR [AVRUPA – EVRENSEL]

İşbu belge, sipariş vermiş olduğunuz ve asıl satın alana (“Alıcı”) satılan Hach tüzel kişiliği (“Hach”) (her bir Hach tüzel kişiliği ile ilgili bilgiler için bkz. EK 1) tarafından üretilen ve/veya tedarik edilen mallar ve sunulan servis ile ilgili Satışa ilişkin Şart & Koşulları belirtir. İşbu belgede aksi belirtilmediği sürece, “Hach” terimi, yalnızca sipariş verdiğiniz Hach tüzel kişiliğini kapsamakta olup, bağlı kuruluşlarını kapsamaz. Hach, www.tr.hach.com web sitesine (“Web sitesi”) sahiptir. Hach, Türkiye’de kurulmuş, vergi kimlik numarası 4540466585 olan ve Mustafa Kemal Mah. 2136. Sok. No:12 06530 Çankaya / ANKARA adresinde mukim bir şirkettir Hach ve Alıcının yetkili temsilcileri tarafından imzalanmış bir yazılı satın alma sözleşmesinde aksi özellikle belirtilmediği takdirde, Hach’ın mal ve/veya hizmetlerinin (“Ürünler”) satışına ilişkin her türlü sözleşme için geçerli olan Hach ve Alıcının hakları, yükümlülükleri ve çareleri bu Satışa ilişkin Şart & Koşullarda belirtilmiştir.

1. GEÇERLİ ŞARTLAR & KOŞULLAR: Bu Satışa ilişkin Şart & Koşullar Hach’ın teklifi, sipariş onayı ve fatura belgelerinde doğrudan bulunmaktadır ve/veya atıfta bulunulmuştur. Aşağıdaki arasından ilk gerçekleşecek olan eylem bir karşı teklifin değil Hach’ın teklifinin kabul edilmesi anlamına gelecektir ve bu Şart & Koşullar uyarınca ve bu Şart & Koşulları içerecek şekilde bir satış sözleşmesi (“Sözleşme”) teşkil edecektir. (i) Alıcının Hach’ın teklifi karşılığında bir sipariş emri tanzim etmesi; (ii) Hach’ın Alıcının siparişini onaylaması; veya (iii) Hach’ın Alıcı siparişi doğrultusunda herhangi bir işlemi başlatması. Alıcının herhangi bir şart ve koşulunun, genel satın alma şartlarının veya diğer bir şartının (Alıcının satın alma belgelerinde (elektronik ticaret arayüzleri dâhil) bulunan veya bulunmayan) uygulanması işbu belge ile açıkça reddedilir, bu yüzden bu şartlar Sözleşmenin bir parçası değildir. Bu Satışa ilişkin Şart & Koşullar aynı zamanda Web sitesi üzerinden yapılan satın alımlar için de geçerlidir. Bunlara Web sitesi üzerinden elektronik olarak ulaşabilirsiniz. Alıcı, gelecekte danışmak üzere bu Şart & Koşulların bir suretini bastırmalıdır. Aşağıdakiler, bir Sözleşmenin Web sitesi üzerinden yapılması durumunda geçerli olacaktır: Ürünlerin Hach Web sitesi içindeki temsili, yasal olarak bağlayıcı bir teklif teşkil etmez. Alıcı, aynı zamanda bu Şart & Koşulları onayladığı anlamına gelen “Gönder” tuşuna (veya satın alımı onaylamak için kullanılan diğer bir tuşa) tıklayarak Hach’a Ürün(ler) satın almak için bir teklifte bulunur. Hach, Alıcının siparişinin eline geçtiğini onaylayan bir e-postayı Alıcıya gönderir. (“Sipariş Onay E-postası”) Sipariş Onay E-postası, Hach’ın siparişi aldığını doğrular ve Hach siparişi Sipariş Onay E-postası ile açıkça onaylamadığı sürece Alıcı teklifinin kabul edildiği anlamına gelmez. Bir Sözleşme, Hach’ın Alıcı siparişini açıkça kabul ettikten veya Alıcıya Ürünü/Ürünleri gönderdikten sonra tamamlanır.

2. İPTAL ETME: Alıcı, doksan (90) gün önceden yazılı ihbarda bulunmak kaydıyla servis siparişlerini iptal edebilir, bu ihbarın ilk önleyici bakım ziyaretinden önce yapılması durumunda geri ödemeler hizmet planının süresine bağlı olarak yeniden hesaplanacaktır; bunun ardından yapılan iptaller için geri ödeme yapılmayacaktır. Servis programlarının iptal edilmesi veya sona ermesinin ardından muayene ve yeniden kurulum ücretleri geçerli olabilir. Hach’ın ihracat, güvenlik, yerel sertifikasyon veya diğer bir geçerli uyumluluk gerekliliğine uygun olmayabileceğine karar verdiği herhangi bir ürünü içeren siparişler ile ilgili olarak, Hach herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin herhangi bir siparişi teslimat öncesinde tamamen veya kısmen iptal edebilir.

3. TESLİMAT: Teslimat Incoterms 2010 uyarınca aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir: (1) AB ve CH içi sevkiyatlar için belirtilen varış yerinde CPT; ve (2) AB dışı sevkiyatlar için Hach’ın imalat tesisinde (gerekli ihracat belgeleri ile birlikte) EXW. Hizmet sunumu boyunca Alıcı için üretilen mallar ve her türlü iş ürününün kanuni mülkiyeti; satın alma fiyatı, hizmet ücretleri veya bu mal ve hizmetlerin karşılığı olarak kararlaştırılan diğer ücretlerin Hach’a ödenmesinin ardından Alıcı’ya teslim yoluyla devredilecektir. Hach’ın talebi üzerine, Alıcı masrafları kendi karşılamak üzere icra edilebilir diğer mülkiyeti muhafaza gerekliliklerinin yerine getirilmesi için ticari olarak makul çabayı gösterecek ve işbirliği yapacaktır. Taraflar aksini kararlaştırmadığı takdirde, reaktiflerin teslimi için kullanılan şişecikler Hach’ın mülkiyetinde kalacak ve atık olarak kabul edilmeyecektir; Alıcı boş şişecikleri depolamaya uygun bir alanda saklayacak ve makul ihbarın ardından Hach’ın bunları teslim almasını sağlayacaktır.

4. TESLİMAT SÜRESİ: Hach, sipariş edilen Ürünlerin Sözleşme üzerinde belirtilen süre içinde veya herhangi bir süre belirtilmemiş ise Hach’ın satılan Ürünleri teslim etmesi için gerekli olan olağan teslim süresi içinde teslim edilmesi için ticari olarak makul olan çabayı gösterecektir. Hach, Alıcı ile ön anlaşma yapılması durumunda ve ek ücret karşılığında Ürünleri hızlandırılmış şekilde teslim edecektir. Standart servis saatleri, Alıcının sipariş verdiği ilgili Hach tüzel kişiliğinin faal olduğu ülkenin (“Sipariş Verilen Ülke”) devlet tatilleri hariç olmak üzere Pazartesiden Cumaya yerel mesai saatleridir.

5. MUAYENE & MASRAFLAR: Alıcı, malları teslim almasının hemen ardından Sözleşme uyarınca teslim edilen malları muayene ve kabul edecektir. Malların herhangi bir geçerli şartnameye uygun olmaması durumunda, Alıcı Hach’ı bu uygunsuzluk konusunda yazılı olarak ve derhal bilgilendirecektir. Hach’ın uygunsuz malları kendi tercihine bağlı olarak tamir etmesi veya değiştirmesi için gereken makul süre tanınacaktır. Hach, onarımları Hach’ın belirlemiş olduğu konumda gerçekleştirecektir. Garanti kapsamında servis talep eden Alıcı, tamirat konumu ve ilgili lojistik ile ilgili talimatları almak üzere Hach ile iletişime geçmelidir. Uygunsuz mallarla karşılaşılması durumunda, sevkiyatın Hach’ın tercih ettiği taşımacılık şirketi üzerinden ayarlanması durumunda AB içindeki asıl satın adresi üzerinden yapılacak sevkiyat masrafları Hach tarafından karşılanacaktır; diğer sevkiyat şekilleri; AB dışına veya dışında yapılan sevkiyat ve/veya tamirat ve söküm ve kurulum masrafları Alıcı tarafından karşılanacaktır. Teslimatı takip eden otuz (30) gün içinde Hach’a yazılı ihbarda bulunulmaması durumunda Alıcının Sözleşme uyarınca malları kabul ettiği ve her türlü uygunsuzluktan feragat ettiği kabul edilecektir. Bu durum mallar ile ilgili gizli kusurlar/uygunsuzluklar durumunda geçerli değildir; Alıcı bunlardan birini saptamasının ardından derhal Hach’ı yazılı olarak bilgilendirmelidir.

6. FİYATLAR & SİPARİŞ HACİMLERİ: Bütün Fiyatlar AVRO cinsindendir (AB dışında yapılan sevkiyatlar için sipariş onayında aksi belirtilmediği sürece) ve yukarıda belirtildiği üzere teslimata bağlıdır. Bu fiyatlar sigorta; aracı ücretleri; satış, kullanım, envanter veya gider vergileri; ihracat veya ithalat vergileri; özel finansman vergileri; KDV, gelir veya telif hakları; danışman ücretleri; özel izin veya lisanslar; Ürünlerin üretimi, satışı, dağıtımı veya teslimatına bağlı uygulanan diğer ücretleri içermez. Alıcı bu ücretlerin tamamını ödeyecek veya Hach’a kabul edilebilir muafiyet belgelerini sunacaktır, bu yükümlülük Sözleşmenin ifasının ardından geçerliliğini koruyacaktır. Hach minimum sipariş hacimleri belirleme hakkını saklı tutar ve Alıcıya da aynısını önerir. Alıcının Sözleşmede belirtilen Ütün veya hizmet miktarları veya türlerine kıyasla ek Ürün tedariği veya ek hizmetlerin ifasını veya Ürün veya hizmetlerde önemli değişiklikler talep ettiği durumlarda, Hach ilave, adil ve uygun bir ücret talep etme hakkına sahip olacaktır; bu durumda Sözleşmenin sabit ücretler ile ilgili hükümleri geçerli olmayacaktır.

7. ÖDEMELER: Taraflar yazılı olarak aksini kararlaştırmadıkları sürece, bütün ödemeler Sipariş Verilen Ülkenin para birimi üzerinden yapılacaktır. İnternet üzerinden verilen siparişlerde, satın alma fiyatı Web sitesinde belirtilen zamanda ve şekilde ödenecektir. Taraflar aksini kararlaştırmadıkları sürece, her türlü siparişin faturası muayene veya ulaşımdan kaynaklanan gecikmelere bağlı olmaksızın fatura öncesi peşin ödeme ve/veya faturanın teslim alındığı tarihi takip eden net 30 gün vadeli ödemeler Hach’ın yukarıda belirtilen adresine çek yoluyla veya Hach faturasının önünde belirtilen hesaba banka havalesi ile yapılacaktır, Hach yerleşmiş itibarı olmayan müşterilerden teslimat öncesinde nakit veya kredi kartı ile ödeme talep edebilir. Faturalar, hazırlandıkları tarihteki merkez bankası döviz satış kuru kullanarak hazırlanır.

8. BANKA HAVALELERİ: Hem Alıcı hem de Hach, bir işyeri kılığına bürünmüş bireylerin yeni banka havalesi talimatları vererek derhal ödeme talep ettikleri elektronik dolandırıcılık riskinden haberdardır. Bu risklerden kaçınmak amacıyla, Alıcı yeni havale talimatlarını kullanarak para aktarmadan önce EK-1’de belirtilen uygun numaradan Hach’ı arayarak ve Hach Finans (Alacaklar) Dairesi ile konuşarak yeni veya değiştirilmiş banka havalesi talimatlarını sözlü olarak doğrulayacaktır. Taraflar banka havalesi talimatlarında değişiklik yapıp bu yeni talimatlara göre derhal ödeme talep etmek yerine yeni talimatlara bağlı bekleyen ödemelerin vadesi gelmeden önce herhangi bir banka havalesi talimatı değişikliğinin doğrulanması için on (10) günlük bir ödemesiz dönem tanınacaktır. Alıcının Hach’ın yukarıda belirtilen prosedür ile sözlü olarak doğrulamadığı yeni bir hesap üzerinden yaptığı ödemeler, Alıcının Hach’a karşı olan ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

9. ÖDEMEDE GECİKME: Ödemelerin fatura teslimini takip eden 30 gün içinde yapılmaması durumunda, Hach, yasaların kendisine tanıdığı diğer çarelere ek olarak: (a) Alıcının temerrüde düştüğünü beyan edip Sözleşmeyi temerrüt sebebiyle feshedebilir; (b) geciken ödemeler yapılana kadar sevkiyat yapmayı durdurabilir; (c) geciken ödemelerin yapılması durumunda bile gelecek sevkiyatları ödemeli sipariş veya peşin para üzerinden yapabilir; (d) geciken ödemeler için ödemelerin geciktirildiği veya ay veya diğer süreler için işleyen %1-1/2 oranında faiz artı geçerli depolama ücretleri ve/veya envanter taşıma ücretleri talep edebilir; (e) yasaların izin verdiği oranda bir toplu ödeme talep edebilir; (f) ödemesi yapılmamış Ürünlere el koyabilir; (g) (e) uyarınca yapılan toplu ödemenin karşılamadığı makul avukat ücretleri dâhil olmak üzere her türlü tahsilat masrafını talep edebilir; veya (h) yukarıdaki hak ve çareleri yasaların izin verdiği ölçüde birleştirebilir. Alıcının Sözleşme uyarınca borçlu olduğu miktarları tasfiye edilmiş olsun olmasın Alıcıya borçlu olunan ve Hach veya herhangi bir bağlı kuruluşu ile yapılan farklı bir işlemden kaynaklanan diğer bir miktardan mahsup etmesi yasaktır. Alıcının mali sorumluluğunun Hach’ın yegâne takdirine göre yetersiz hale gelmesi durumunda, Hach nakit ödemesi veya diğer bir teminat talep edebilir. Alıcının bu gereklilikleri karşılamaması durumunda, Hach bu eksikliği Sözleşmenin feshi için yeterli sebep olarak görebilir, bu durumda makul iptal masrafları Hach tarafından karşılanacaktır. Alıcının tasfiye edilmesi, iflası, alacaklarının temliki veya Alıcının fesih ve sona ermesi durumları Sözleşme uyarınca bir temerrüttür ve Hach’a Sipariş Verilen Ülkenin yasaları uyarınca teminat verilmiş tarafa tanınan bütün çareleri ve yukarıda geç ödeme ve ödememe için belirtilen çareleri tanır.

10. SINIRLI GARANTİ: Hach, Sözleşme uyarınca satılan malların malzeme ve işçilik kusurları içermediklerini ve imalatçının kullanım ve bakım talimatlarına uygun olarak kullanılmaları durumunda satın alınan mal için geçerli her türlü açık yazılı garantiye uygun olduklarını garanti eder. Mallar için garanti süresi teslimatı takip eden yirmi dört (24) aydır fakat ilgili malların geçerli Hach kılavuzunda daha kısa veya daha uzun bir süre belirtilmişse bu daha kısa veya daha uzun süre geçerli olacaktır. Hach, Sözleşme uyarınca sunulan hizmetler için hizmetlerin tamamlanmasını takip eden doksan (90) günlük süre için işçilik kusuru garantisi verir. Servis esnasında Hach tarafından temin edilen parçalar yeni veya yeni parçalar ile eşdeğer işlevsellikte kullanılmış parçalar olabilir. Hach, olağan yıpranma sebebiyle bir servis muayenesi esnasında değiştirilen parçaların liste fiyatını faturalandırma hakkını saklı tutar ve Alıcı bu parçalar için ödeme yapmayı kabul eder. İkame parçalar doksan (90) gün veya daha uzunsa tamir edilen parçaların kalan asıl garanti süresi kadar garanti kapsamındadır. Hach tarafından tamir edilen bozuk parçalar Hach’ın malı olacaktır. Reaktifler, aküler, cıvalı piller ve ampuller dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere sarf malzemeleri garanti kapsamında değildir. Ticarete elverişlilik ve belli bir amaca uygunluğa ilişkin ima edilen garantiler dâhil olmak üzere herhangi bir tüzük, yasa, ticari kullanım veya diğer bir sebepten kaynaklanan açıkça veya ima yoluyla belirtilmiş her türlü teminat, garanti, koşul ve beyan işbu belge ile hariç tutulur. Bu Sınırlı Garantiyi karşılamayan ürünlerin yegâne çaresi Hach’ın tercihine bağlı olarak parça değişikliği, tamir, kredi veya satın alma ücretinin geri ödenmesi olacaktır. Tamir ve değişiklikler için belirtilen lojistik masrafları için bkz. Madde 5 MUAYENE & MASRAFLAR. Hach bu değişiklik, kredi veya geri ödemeyi sağlamaya niyetli olduğu sürece bu çare temel amacına ulaşmakta başarısız kabul edilmeyecektir. Hach, Hach teknisyenleri veya sertifikalı bir Hach bayii tarafından satılmayan Ürünleri garanti kapsamında bırakma hakkını saklı tutar; bu tür Ürünlerin tamir masrafları Alıcı tarafından karşılanacaktır.

11. TAZMİNAT: Tazminat bir taraf ile bu tarafın çıkarlarının halefi, devralanları, bağlı kuruluşları, yöneticileri, yetkilileri ve çalışanları (“Tazmin Edilen Taraflar”) için geçerlidir. Hach, Hach’ın Sınırlı Garantiyi ihlal etmesinden kaynaklanan kaza, yaralanma, zarar veya ölümlerden ortaya çıkabilecek her türlü zarar, tazminat talebi, harcama veya tazminata karşı Alıcı ve Alıcı Tazmin Edilen Taraflarını savunmayı, tazmin etmeyi ve mağdur etmemeyi kabul eder. Bu tazminat, Alıcının da aynı şekilde Alıcının Sınırlı Garantiyi ihlal etmesinden kaynaklanan kaza, yaralanma, zarar veya ölümlerden ortaya çıkabilecek her türlü zarar, tazminat talebi, harcama veya tazminata karşı Hach ve Hach’ın Tazmin Edilen Taraflarını savunması, tazmin etmesi ve mağdur etmemesi koşuluyla tanınır.

12. PATENT KORUMA: Hach, işbu belgede belirtilen bütün yükümlülük sınırlamaları tabi olmak üzere, Hach’ın tasarlamış veya üretmiş olduğu herhangi bir Ürün ile ilgili olarak, Sözleşme uyarınca Alıcıya satılan Ürünlerin satışı veya olağan kullanımı sebebiyle Hach’ın Alıcıya Avrupa Ekonomik Alanı ve İsviçre içinde kullanılmak üzere satmış olduğu Ürünler ile ilgili olarak herhangi bir yetkili mahkemede görülen bir ihlal davasının sonucunda teslimat tarihinden önce belirlenen bütün zarar ve masraflara karşı Alıcıyı tazmin edecek ve, Alıcının Hach’ı bu dava konusunda derhal bilgilendirmesi ve Hach’a ya (i) Hach Ürünlerinin konu olduğu davalarda savunmanın tam ve münhasır kontrolünü ya da (ii) Hach’ın üretmediği ürünlerin de dâhil olduğu davalarda savunmaya dâhil olma hakkını tanıması koşuluyla, savunmayı Hach’ın üstlenmemesi durumunda Alıcının savunma sebebiyle yapmış olduğu makul harcamaları tazmin edecektir. Hach’ın patent kullanımı ile ilgili garantisi yalnızca Ürünlerin Hach’ın talimatlarında belirtilen uygulamalara göre kullanılmasından kaynaklanan ihlaller için geçerlidir. Bu davaya konu Ürünlerin bir ihlal teşkil etmeleri ve Ürünlerin birlikte kullanılıyor olmaları durumunda, Hach, masrafları kendi karşılamak üzere ve kendi tercihine bağlı olarak ya Alıcı için bu Ürünlerin kullanımına devam etme hakkını satın alacak ya da bunları ihlal etmeyen ürünler ile değiştirecek ve bunları ihlal etmiyor hale gelene kadar değiştirecek ya da Ürünleri sökecek ve satın alma ücretini (amortismana göre rayici yeniden belirlenecektir) ve taşıma ücretini geri ödeyecektir. Hach’ın Ürünlerin patent ihlaline ilişkin bütün yükümlülüğü yukarıdaki cümlede belirtilmiştir. Dahası, Alıcı (x) Alıcının tasarımına göre imal edilen ürünler, (y) Alıcının talimatları uyarınca sunulan hizmetler veya (z) Hach tarafından Sözleşme uyarınca temin edilmemiş diğer cihazlar, parçalar veya yazılım ile birlikte kullanılan Hach Ürünleri ile ilgili patent ihlallerine karşı Hach’ın Alıcıya karşı olan ve yukarıda belirtilen yükümlülüğü ile aynı ölçüde Hach’ı savunmayı, tazmin etmeyi ve mağdur etmemeyi kabul eder.

13. TİCARİ MARKALAR VE DİĞER ETİKETLER: Alıcı isim levhaları veya dökülmüş, kalıplanmış veya işlenmiş bileşenler üzerindeki seri numaralar veya ticari markalar dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Ürün içinde veya üstünde bulunan üretim yeri veya patent numarası yazılarını sökmemeyi veya değiştirmemeyi kabul eder.

14. YAZILIM. Hach’ın ayrıca temin ettiği yazılım ürünlerinin bütün lisansları yazılım ortamında temin edilen ayrı yazılım lisansı anlaşmalarına tabidir (Alıcının talep etmesi durumunda, bu şartlar işbu belgede belirtildiği üzere Sözleşme imzalanmadan önce Hach tarafından Alıcıya sağlanacaktır). Bu tür şartların bulunmadığı durumlarda ve bütün yazılımlar için, Hach Alıcıya sunduğu yazılımı Sözleşme uyarınca Hach’tan satın alınan Ürünler ile birlikte ve yalnızca Alıcının Ürünlerin faydalarından yararlanması için gerekli ölçüde erişip kullanması amacıyla yalnızca bir kişisel, münhasır olmayan lisans verecektir. Bu yazılım açık kaynak yazılım içeriyor veya açık kaynak yazılımdan oluşuyor olabilir, bu durumda Alıcı bu açık kaynak yazılımın dağıtımına ilişkin lisansın şart ve koşullarını kullanabilir. Alıcı, bu tür lisans anlaşmalarına uymayı kabul eder. Yazılımın sahibi ilgili lisans veren/verenler olacaktır.

15. GİZLİ BİLGİLER; VERİ GİZLİLİĞİ: “Gizli Bilgiler” servis ve bakım kılavuzları dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere belgelenmiş, bilgisayarca okunur veya fiziksel bileşenler içinde bulunan veya Hach’ın gizli olarak kabul ettiği bilgiler, teknik veriler, teknik bilgiler, entegre devre şablonları, çizimler veya diğer bilgiler anlamındadır. Alıcı ve müşterileri, çalışanları ve yetkilileri, doğrudan veya dolaylı olarak Hach’dan elde ettikleri bu Gizli Bilgileri gizli tutacak ve Hach’ın ön yazılı onayı alınmadan devredilmeyecek veya ifşa edilmeyecek veya Ürünler veya benzeri ürünlerin imalatı, satın alımı, bakımı veya kalibrasyonu için kullanılmayacak veya bu tür ürünlerin herhangi bir diğer kaynak tarafından imal edilmesi, bakımının yapılması veya kalibre edilmesi veya bu tür bir kaynaktan satın alınması veya kopyalanması veya diğer türlü sahiplenilmesi için kullanılmayacaktır. Bütün bu Gizli Bilgiler Hach’a ait olarak kalacaktır. Alıcı veya müşterileri, çalışanları ve vekillerine Kanun tarafından ima edilen sınırlı kullanım lisansları hariç olmak üzere açıkça veya ima yoluyla Hach’ın herhangi bir patent hakkı veya diğer bir mülkiyet hakkı ile ilgili olarak herhangi bir hak veya lisans tanımamıştır. Alıcının Hach’a sağladığı kişisel bilgiler ile ilgili olarak, Alıcı, mevzuatın izin verdiği ölçüde veri sahiplerinin bilgilendirilmiş onayı dâhil fakat bununla sınırlı olmamak üzere bu tür verileri temin etme ve ifşa etme yetkisine sahip olduğunu temin eder. Hach, Alıcı bilgilerini ve kişisel verilerini güncel mevzuata uygun olarak [ilgili gizlilik politikası bağlantısını ekleyin, ör. http://www.hach.com/privacypolicy] adresinde bulunan ve işbu belgeye referans olarak eklenmiş olan Gizlilik Politikası uyarınca yönetecektir.

16. DEĞİŞİKLİKLER VE EK ÜCRETLER: Hach, Ürünün teslim tarihinden önce yazılı olarak aksi kararlaştırılmadığı sürece, Alıcı tarafından sipariş edilen Ürünler üzerinde tasarım değişiklikleri veya iyileştirmeler yapma borç veya yükümlülüğüne girmeden Sözleşme uyarınca teslim edilen Ürünler ile aynı genel sınıfta bulunan ürünler üzerinde tasarım değişiklikleri veya iyileştirmeler yapma hakkını saklı tutar. Alıcının ek veya farklı Ürünlerin tedarikini talep etmesi durumunda, Hach adil ve uygun bir ek ödemeye hak kazanacaktır; Alıcının siparişi üzerinde bulunan ve aksini belirten hükümler (ör. sabit ücretler) geçerli değildir. Aşağıdaki koşulların sebebi olarak gerçekleştirilmesi gereken servis ile ilgili olarak ek işgücü, seyahat ve parça ücreti geçerli olacaktır: (a) Teçhizat üzerinde Hach’ın yazılı onayı alınmadan yapılan değişiklikler; (b) yanlış kullanım veya taşıma, kaza, ihmal, elektrik dalgalanması, ürünün tasarımına uygun olmayan şekilde veya bir ortamda veya Hach’ın kullanım kılavuzlarına uygun olmayan şekilde kullanımından kaynaklanan zararlar; (c) Hach tarafından temin edilmeyen parça veya aksesuarların kullanımı; (d) savaş, terör veya doğal eylemlerden kaynaklanan zararlar; (e) standart mesai saati dışında yapılan bakımlar; (f) şantiye ön çalışmalarının teklif uyarınca tamamlanmamış olması; veya(g) bir servis anlaşmasının etkinleştirilmesi durumunda teçhizatın imalatçı şartnamesine uygun olmasının sağlanması için gereken tamirler.

17. ŞANTİYEYE ERİŞİM / HAZIRLIK / İŞÇİ GÜVENLİĞİ / ÇEVRESEL UYUM: Alıcı, Hach’ın sunduğu hizmetler için teçhizata derhal erişim hakkı tanıyacaktır. Hizmetler temin edilmeden önce verilerin kayıp, hasar veya yıkımlara karşı korunması veya yedeklenmesi ile ilgili bütün sorumluluğu Alıcı üstlenir. Operatör Alıcıdır ve Hach çalışanları veya yüklenicilerinin servis, tamir ve bakım faaliyetlerini yürüttüğü alanlar dâhil olmak üzere bütün tesisin tam denetimine sahiptir. Alıcı, hizmetlerin temini esnasında çalışma koşulları, şantiyeler ve kurulumların emniyeti ve güvenliği ile ilgili her türlü önlemin alınmasını sağlayacaktır. Tehlikeli atıklar dâhil fakat bunlar ile sınırlı olmamak üzere üretilen her türlü atık Alıcı tarafından üretilmiştir. Alıcı, masrafları kendisi karşılamak üzere her türlü atığın bertarafının planlanmasından tek başına sorumludur. Alıcı, masrafları kendisi karşılamak üzere, Alıcı tesislerinde çalışan Hach çalışanları ve yüklenicilerine ilgili güvenlik uyum düzenlemeleri ve Alıcı politikaları uyarınca gerekli olan bütün bilgileri ve eğitimi sağlayacaktır. Bakımı yapılacak teçhizatın güvenli olmayan bir ortamda bulunması durumunda, teçhizatın Hach bakım teknisyenlerinin güvenliğinin sağlandığı ve koşulların bakım çalışmalarını aksatmayacağı bir ortama taşınmasından Alıcı tek başına sorumludur. Hach bakım teknisyenleri güvenli olmayan bir ortamda çalışmayacaklardır ve bu güvenlik sorumluluklarına uyulmaması sebebiyle iptal edilen bakım muayeneleri ve işin tamamlanması gerekli olan muayene tekrarından kaynaklanan masraflar Alıcı tarafından karşılanacaktır. Bir Alıcının Hach çalışanları veya yüklenicilerinin Alıcı tarafından verilen güvenlik veya uyum eğitim programlarına katılmasını gerekli görmesi durumunda, Alıcı verilen bu eğitimler karşılığında Hach’a standart saatlik ücret ödeyecek ve masrafları karşılayacaktır. Bu eğitimlere katılım veya eğitimlerin tamamlanması Hach için herhangi bir garanti veya yükümlülük yaratmaz veya bunları genişletmez ve bu Şart & Koşullar ve/veya Sözleşmenin herhangi bir kısmını değiştirmez, tadil etmez, sınırlamaz veya bunların yerine geçmez.

18. KULLANIMINA İLİŞKİN SINIRLANDIRMALAR: Alıcı, herhangi bir ürünü Hach kataloglarında veya literatürde belirtilen kullanım amacı dışında herhangi bir amaç için kullanmayacaktır. Hach Alıcıya yazılı olarak belirtmediği sürece, Alıcı Ürünleri hiçbir koşul altında ilaç, yiyecek katkı maddeleri, yiyecek veya kozmetik veya insanlar veya hayvanlar üzerinde uygulanan tıbbi işlemler ile ilgili olarak kullanmayacaktır. Alıcı, gereken izne sahip olmayan ürünleri hiçbir koşul altında özel bir tıbbi cihaz izni gerektiren herhangi bir uygulamada kullanmayacaktır. Garanti kapsamında olan herhangi bir malın işbu belgede izin verilmeyen herhangi bir amaç doğrultusunda kullanılması durumunda Hach’ın sunduğu garanti geçersiz kılınır.

19. İHRACAT VE İTHALAT İZİNLERİ VE YASALARA UYUM: Alıcı Hach’ın vekili veya temsilcisi değildir ve Hach’ın Uyum dairesi tarafından resmi olarak incelenip verilen onayın kapsamı ve sınırlandırmalarının belirtildiği ayrı bir onaylı Hach mektubu teslim almadığı sürece hiçbir koşulda kendisini bu şekilde tanıtmayacaktır. Sözleşmede aksi belirtilmediği takdirde, gereken ihracat ve ithalat izinlerinin çıkarılmasından Alıcı sorumludur. Hach, Sözleşme uyarınca temin edilen bütün Ürünlerin her türlü geçerli yasa ve düzenlemeye uygun olarak üretilip tedarik edileceğini beyan eder. Alıcı; Sipariş Verilen Ülke, ABD, AB veya yargı yetkisine sahip diğer bir ülkenin geçerli ihracat ve ithalat denetimi yasaları ve düzenlemeleri dâhil olmak üzere Ürünün kurulumu ve kullanımı ile ilgili geçerli bütün yasalara ve düzenlemelere uyacaktır ve Sözleşme uyarınca temin edilen bütün ürünler ve teknolojinin bunu takiben ihracatı, yeniden ihracatı, devri ve kullanımına ilişkin gereken bütün ihracat izinlerini çıkaracaktır. Alıcı, Hach Ürünleri veya teknolojisini nükleer, kimyasal veya biyolojik silah ve roketlerin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, kullanımı veya depolanması ile ilgili faaliyetlerde kullanılmak üzere satmayacak, ihraç etmeyecek veya yeniden ihraç etmeyecektir ve Hach Ürünleri veya teknolojisini bu tür silahlar ile ilgili faaliyetlerin yürütüldüğü herhangi bir tesiste kullanmayacaktır. Alıcı, tadil edilmiş şekliyle 1977 tarihli ABD Yurtdışı Yolsuzluk Faaliyetleri Kanunu (“FCPA”) dâhil fakat bununla sınırlı olmamak üzere yolsuzluk, rüşvet, şantaj, bahşiş veya Sözleşme uyarınca Alıcının ticari faaliyetleri için geçerli benzer hususlar ile mücadele ile ilgili yerel, ulusal ve dünya çapındaki diğer yargı alanlarında geçerli tüm kanunlara uyacaktır. Alıcı, herhangi bir kişi veya tüzel kişilik, devlet yetkilisi, devlet çalışanı veya bir hükümet, siyasi parti, siyasi parti yetkilisi veya herhangi bir devlet makamı veya siyasi parti makamı adayının ortağı olduğu herhangi bir şirketin çalışanına bu örgütler veya bireylerin Alıcı veya Hach lehine uygunsuz bir ticari avantaj sağlamak için yetki veya nüfuzlarından faydalanmak amacıyla veya kamusal veya ticari rüşvet, herhangi bir rüşvet, bahşiş veya Alıcının Sözleşme ile ilgili faaliyetleri bakımından diğer bir yasadışı veya uygunsuz ticari veya diğer bir avantajın elde edilmesi amacını veya etkisini taşıyan herhangi bir miktar paranın veya değerli bir malın doğrudan veya dolaylı olarak teklif edilmeyeceği, vaat edilmeyeceği, ödenmeyeceği veya devredilmeyeceğini kabul eder. Hach, Sözleşme ile ilgili olarak herhangi bir yasa, düzenleme veya Hach Uygulama Standartlarının (“SOC”) ihlalinden haberdar olması durumunda Alıcı “Sesini Duyurmaya” davet ediyor. SOC’nin bir sureti ve Hach Yardım portalına erişim için bkz. https://www.danaher.com/how-we-work/integrity-and-compliance ve http://www.danaherintegrity.com.

20. MÜCBİR SEBEPLER: Devlet ambargoları, ablukalar, varlıkların dondurulması veya el konulması, ihracat veya ithalat izninin gecikmesi veya çıkarılamaması veya bu lisansların iptal edilmesi veya devletin diğer bir eylemi dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere kendi denetimi dışında olan eylemler veya ihmaller; yangın, sel, aşırı iklim koşulları veya diğer doğal felaketler; karantinalar; grev ve lokavtlar; ayaklanmalar; arbedeler; isyan; sivil itaatsizlik veya suç veya terör eylemleri; savaş; malzeme kıtlığı veya üçüncü şahısların Hach’a yapacakları teslimatların gecikmesi gibi durumlarda yükümlülüklerinden muaf tutulacaktır. Bu tür bir mücbir durumun ortaya çıkması durumunda, kredi mektuplarında belirtilen teslimat süresi, ödeme koşulları ve ödemeler bu gecikme süresine eşit bir süre boyunca bekletilecektir. Mücbir durumun altı ayı aşması durumunda, Hach kendi tercihine bağlı olarak Sözleşmeyi herhangi bir tazminat ödemeden ve temerrüt veya ihlal etmeden feshedebilir.

21. DEVİR YASAĞI VE FERAGAT: Alıcı, Hach’tan ön yazılı onay almadan Sözleşmeyi veya Sözleşmeden doğan herhangi bir hak veya çıkarını devretmeyecektir. Herhangi bir tarafın Sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya Sözleşmede belirtilen herhangi bir hak veya imtiyazın olduğu gibi uygulanması konusunda ısrarcı olmaması veya Sözleşmede belirtilen şart veya koşulların herhangi bir ihlalinden feragat etmiş olması bundan böyle bu şart, koşul, hak veya imtiyazlardan feragat edildiği anlamına gelmeyecektir, bunlar feragat edilmemiş gibi yürürlükte kalacaklardır.

22. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI: Hach ve Hach’ın Tazmin Edilen Tarafları, Sözleşme uyarınca satın alınmış olan Ürünler dışında bir mülkün zarar görmesi veya kaybı; kurulum, tamir veya değişiklik esnasında oluşan hasarlar; kaybedilen kar, gelir veya fırsatlar; kullanım kaybı; Ürünlerin çalışmadığı süreler veya yanlış ölçümler veya raporlamadan kaynaklanan veya bunlarla ilgili kayıplar; ikame ürün masrafı; veya Alıcı müşterilerinin herhangi bir sebepten ve garanti, sözleşme ve/veya haksız fiil (ihmal ve kusursuz sorumluluk dâhil olmak üzere) sebepli herhangi bir hak talebi dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir özel, “treble”, tesadüfi veya dolaylı zararlara bağlı olarak Alıcıya karşı sorumlu olmayacaktır. Hach ve Hach’ın Tazmin Edilen Taraflarının Sözleşmenin ifa edilmesi veya edilmemesinden veya Hach’ın Ürünlerin tasarımı, imalatı, satışı, teslimatı ve/veya kullanımı ile bağlantılı yükümlülüklerinden kaynaklanan toplam borcu hiçbir koşul altında işbu belge uyarınca Hach’ın teslim etmiş olduğu Ürünler için fiilen ödenen miktarın iki katını aşamaz.

23. GEÇERLİ KANUN VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ: Bu Satışa ilişkin Şart & Koşullar ve Sözleşmenin ve bunlara bağlı her türlü işlemin hazırlanması, yorumlanması ve ifası, Milletlerarası Mal Satımına ilişkin Sözleşmeler hakkında Antlaşma (CISG) hariç olmak üzere ve yasalar çatışması ile ilgili ilkeleri veya yasalar göz önünde bulundurulmadan, Sipariş Verilen Ülkenin yasalarına tabi olacaktır. Sözleşme ve/veya bu Satışa ilişkin Şart & Koşulların herhangi bir hükmünün Federal, Eyalet veya mahalli kuralları veya Sipariş Verilen Ülkenin düzenlemelerini ihlal ediyor veya herhangi bir sebepten yasa dışı olması durumunda, bu hüküm kalan hükümlerin geçerliliğini etkilemeden otomatik olarak silinecektir. Hach ve Alıcı tarafından yazılı olarak özellikle aksi belirtilmediği takdirde, Sözleşmeden kaynaklanan ve tarafların aralarında çözemedikleri anlaşmazlıklar Sipariş Verilen Ülkenin yetkili bir mahkemesi tarafından çözülecektir.

24. ANLAŞMANIN TAMAMI & DEĞİŞİKLİK: Bu Satışa ilişkin Şart & Koşullar ve işbu belgede belirtildiği şekilde (bu Şart & Koşulları kapsayacak şekilde) oluşan Sözleşme, taraflar arasında yapılmış olan anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır ve ister sözlü ister yazılı bütün geçmiş anlaşmalar ve beyanların yerine geçmektedir. Bu Satışa ilişkin Şart & Koşullar veya herhangi bir Sözleşme üzerinde yapılan değişiklik veya tadilatlar, bu Satışa ilişkin Şart & Koşullar ve/veya belli bir Sözleşmeyi tadil ettiği özellikle belirtilmiş ve Hach’ın yetkili temsilcisi tarafından imzalanmış bir yazılı belge ile yapılmadığı sürece bağlayıcı olmayacaktır. Hach, Alıcının herhangi bir zamanda teklif edeceği ek veya tutarsız Şart & Koşulları, işbu Şart & Koşulları önemli ölçüde değiştirip değiştirmemesine veya Alıcının açıklanan mal ve hizmetlere ilişkin siparişinin Hach tarafından kabul edilip edilmediğine bağlı olmaksızın reddeder.