BOİ Cihazları

Balıklar ve diğer su canlıları, suda yaşamak için çözünmüş oksijene ihtiyaç duyar. Atık su arıtma tesislerinin, tesis çıkış suyunun alıcı sudaki oksijeni tüketme potansiyelini belirlemek amacıyla Biyokimyasal Oksijen İhtiyacını (BOİ) ölçmesi kritik önem taşır. Tahliye edilen atık su kontrol edilmediğinde, alıcı sudaki oksijeni tüketebilir ve bunun çevre üzerinde önemli olumsuz etkileri olabilir. BOİ ölçümü, çevreye tahliye için izin alma sürecinin zorunlu bir parçasıdır ve atık su arıtma işleminin etkililiğini değerlendirmede kullanılan önemli bir parametredir.

Hach BOİ cihazları, Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı için Hach BOİ reaktifiyle birlikte atık su arıtma tesislerinin optimum BOİ ölçümü elde etmesine ve aynı zamanda da yüksek bir işletim verimliliğini sürdürmesine imkan tanır.
 
sayfa başına ürün 10   |   20   |   50

Diğer Ürün Aileleri