MARKA AİLEMİZ

Hach, 80 yılı aşkın gelişiminin bir kısmını su kalitesinde lider markaları ailesine katarak elde etmiştir. Bu markalar Hach'ın sınıfında lider ürünler sunmasına, sektör lideri uzmanlardan faydalanmasına ve dünya çapında müşterilere yerel destek sağlamasına yardımcı olmuştur.

Product Brands:
Ultra saf su uygulamaları için Toplam Organik Karbon (TOK) analizörleri.
Alüminyumdan çinkoya kadar 100'den fazla parametreyi ölçmek için 1 cihazdan ve 5 teknolojiden faydalanan online analizörler.
pH, iletkenlik, çözünmüş oksijen, bulanıklık, klor vb. ölçümler için sensörler.
İyon analizi gereksinimleri için akış enjeksiyon analizi ve iyon kromatografi çözümleri.
Homeland Security
Technologies
Kaynaktan musluğa su kalitesi ve güvenliği.
Kuru reaktif kimyasal test çubukları (AquaChek, SteriChek)
Maksimum çalışma süresi ve güvenirlik sunan, online organik ölçümleri için benzersiz teknoloji.

Danaher Su Kalitesi Platformu:

Bir dizi stratejik alım sayesinde Danaher Corporation, birleşik bir platform olarak müşterilerinin suya yaklaşımını önemli ölçüde etkileyebilecek kapsamlı bir su kalitesi şirketleri portföyü oluşturmuştur.

Birlikte, kentsel ve atık su arıtma tesislerinden göllere, akarsulara ve okyanuslara kadar dünyadaki suyu analiz etme, arıtma ve yönetmeye yardımcı olmak için hassas cihazlar ve gelişmiş arıtma teknolojileri sunuyoruz.
Su, atık su, toprak ve hava için ultraviyole (UV) ışık, filtrasyon ve kimyasal su arıtma çözümlerinde gelişime öncelik eder.
Suya daldırılmış AV, açık kanalda atık su debi ölçüm cihazları.
Kentsel ve endüstriyel proses suyundaki partikülleri ayıran patentli filtre teknolojisi.
Kentsel ve endüstriyel su prosesindeki partikülleri ayırmak üzere tasarlanmış patentli filtre teknolojisi.
Denizcilik için geliştirilmiş olan ve tek bir kompakt ünitede filtrasyon ve ultraviyole dezenfeksiyon sağlayan sistemler.
Evler, apartman kompleksleri, üretim tesisleri, kamp alanları, tesisler, oteller ve hastanelerdeki suyu dezenfekte etmeye odaklanmış sistemler geliştirir.
Çevresel su kalitesi izleme çözümleri.
Çevresel su kalitesi izleme için çoklu problar ve ekranlar.
Kıyı ve iç kesimlerde uzun süreli dağıtım ve yerinde nütrient izleme için cihazlar.
Denizcilikte oşinografik parametrelerin ölçümü için cihazlar ve platformlar.
Oşinografik araştırma ve çevresel su kalitesi izleme için sensörler ve sistemler.

Endüstriyel sistemler için kapsamlı su arıtma çözümleri.


Sorumlu ve verimli su yönetimi için debimetreler, veriler ve analizler.


Kentsel su üreticileri için membran çözümleri.