Kullanma Suyu Test Setleri

Hach'ın taşınabilir inkübatörü dahil Hach taşınabilir su laboratuvarları, Varlık/Yokluk yöntemleri kullanılarak Toplam Koliform Organizmaların ve E. coli'nin mikrobiyolojik olarak test edilmesi için gereken tüm ekipmanları sağlar. Ayrıca bu kitlerde DR 900 model bir çok parametreli el tipi kolorimetrenin, POCKET PRO pH ve TDS test cihazlarının yanı sıra 8 önemli su kalitesi parametresinin test edilmesine yönelik aparatlar ve reaktifler bulunur. Mikrobiyolojik ortamlar ayrı sipariş edilmelidir.
 
sayfa başına ürün 10   |   20   |   50