Mezürler

  • Genel bakış
Hach sıvıların aktarılması veya karıştırılmasına yönelik çeşitli sınıf ve boyutlarda dereceli silindirler sunar.
En iyi tolerans sınırları için A Sınıfı dereceli silindirleri seçin. Volümetrik cam silindirler, "Madde Alımı için (To Contain)" veya "İletim için (To Deliver)" olarak listelenmiştir. Madde alımı için tasarlanmış cam eşyalar genellikle TC ile işaretlenmiştir. Sıvı TC türü silindirlerden dışarı döküldüğünde küçük bir miktar arta kalarak camın kenarlarına yapışır. Böylece bu eşyalar, ölçülen miktardan biraz daha azını iletir. İletim için olan silindirler genellikle TD olarak işaretlenmiştir. Sıvı TD türü silindirlerden dışarı döküldüğünde küçük bir miktarda sıvı arta kalarak camın kenarlarına yapışır, ancak TD türü tasarımda bu durum göz önüne alındığından iletilen miktar ölçülen tam miktara eşittir. Pipetler ve büretler de iletim için tasarlanmıştır.
 
sayfa başına ürün 10   |   20   |   50