Organik yük için UVAS plus sc UV probu (daldırma/baypas), 50 mm yol uzunluklu

Ürün Numarası: LXV418.99.90001
TRY Fiyat: Bize Ulaşın

Organik yükün sürekli ölçümü: UVAS plus sc

KOİ veya TOK gibi toplam parametreleri ölçmek için kullanılır. DIN 38404 C3'e uygun şekilde 254 nm'de bir sıvının spektral absorpsiyon katsayısını (SAC) ölçer. Ölçülen değerler, 1/m olarak gösterilir.
Daldırılan prob, etkili bulanıklık kompanzasyonuna, bir flaş lamba fotometresine ve ölçüm pencereleri için temizleyici sileceklere sahip çok ışınlı bir absorpsiyon fotometresinden oluşur. Numuneyi pompalamaya ya da hazırlamaya gerek olmaksızın doğrudan ortama daldırılan sensör, çözünen organik bileşenlerin içeriğini ölçer. Probun basit montajı ve kolay kullanımı, 90° adaptörlü özel tasarlanmış bir depo ağzı montaj donanımı ile garanti edilir.
Sürekli akım modeli, ortamda doğrudan ölçümün yapıya ilişkin nedenlerle mümkün olmadığı veya ortam yükünün filtreden geçirilmiş bir numuneyi ölçmeyi zorunlu kıldığı durumlarda (çok yüksek AKM içerikleri, su arıtma tesisi girişi vb.) kullanılır.

  • Örnekleme veya numune koşullandırma gerektirmez
  • Anlık ölçüm değerleri
  • Reaktifsiz
  • Kendi kendine temizlenen prob
  • Ölçüm değerleri çok yüksek oranda kullanılabilir