924x Sodyum Analizörleri

Kolayca kurulan 9245/9240 Sodyum Analizörü yalnızca güç ve numune bağlantıları gerektirir. Cihazı başlatmak, uzun süreli beklemeye almak ve reaktifi yenilemek gibi işlemleri basitleştirmek için cihazda adım adım ilerleyen açık talimatlar cihaz verilmektedir. 9245/9240 analizörü 10 ppm konsantrasyonunda numuneler kullanan ve analizörü doğru kalibre etmek için çok adımlı bir kalibrasyon döngüsü izleyen tam otomatik bir kalibrasyon sistemi ile donatılmıştır. Normal bakım, kalibrasyon çözeltisine ait reaktifleri ve elektrolitleri genellikle her 100 günde bir yenilemekten ve reaktif tüpünü yıllık olarak değiştirmekten oluşur.
Sürekli olarak düşük sodyum konsantrasyonuna sahip sistemlerde bile optimum yanıt süresi sağlamak için analizör, tehlikeli olmayan kimyasallar kullanarak otomatik olarak elektrodu yeniden etkinleştirir.
9245/9240 analizörü numune basıncı, akışı ve analizörden numunenin yeni alındığı noktaya olan uzaklıktaki değişiklikleri göz önüne almak üzere hızlı bir döngü valfine, sabit başlıklı bir kaba ve minimum numune akışını saptama özelliğine sahiptir. Manuel kalibrasyon, doğruluk onaylama ve tek seferlik proses numunesi ölçümü için yapılabilen elle numune alma işlemi sonrasında ünite otomatik olarak çevrimiçi izlemeye geri döner.
0,01 ppb'lik bir saptama sınırı ve 0-10.000 ppb'lik bir aralığa sahip olan 9245/9240 Sodyum Analizörü demineralize su, kazan besleme suyu, kondensat ve buhar/su döngüsünün tüm bölümlerindeki Sodyumu izlemek için idealdir.
 
Bu ürün ailesi için mevcut ürün yok.