Toplam Koliform Testi Setleri

Toplam Koliform Testi Setleri
Hach'ın toplam koliform test laboratuvarları membran filtrelemesi (MF veya en olası sayı [MPN]) yöntemi kullanılarak Toplam Koliform Organizmaların ve/veya E. coli'nin test edilmesi için gereken tüm ekipmanları sağlar. Bu kitlerde ayrıca, Hach taşınabilir inkübatör ve testin tamamlanması için gerekli aparatlar bulunur (örn. numune alma çantaları, termometre).
Mikrobiyolojik ortamlar ayrı sipariş edilmelidir.
 

Doküman Filtreleri

Filtre Sil