Kentsel İçme Suyu | Hach

Kaynaktan musluğa kadar bütün su hattı hakkında bilgi sahibi olun.

Claros yazılımı, birbiriyle bağlantılı laboratuvar ve proses cihazları sunarak suyunuz hakkında eksiksiz bilgi almanıza, verilerinizi operasyonel bilgilere dönüştürmenize ve paradan tasarruf etmenize yardımcı olur.

Zaman ve paradan tasarruf edin, gelir getirmeyen su miktarını azaltın, sudaki değişimlere daha hızlı yanıt verin ve tüm arıtma süreci boyunca kentsel içme suyunuz hakkında daha doğru sonuçlar alın.


Hach'ın® sunduğu çözümler tesisten laboratuvara ve sahaya su analizini iyileştirmek için tasarlanmıştır ve suyunuzun kalitesine tamamen güvenmenizi sağlar.

Hach gelen ham su, filtrasyon, dezenfeksiyon ve dağıtım sisteminde analiz ve arıtma gerçekleştirmek için kullandığınız tüm içme suyu test parametrelerini sunar. Aşağıdaki simgelere tıklayarak Hach'ın içme suyunun analizi için arıtma prosesinin her adımında nasıl yardımcı olduğu hakkında daha fazla bilgi edinin.Uygun ön arıtmanın tespit edilmesi için su kaynağında içme suyu kalite analizi

Su kaynakları yanlışlıkla veya bilinçli olarak karıştırılan kirleticilere, hava koşullarına ya da mevsimsel değişikliklere karşı korumasız olabilir. Kaynaktan gelen suyu izleyerek fırtınalar, alg artışı, endüstriyel deşarj, kimyasal karışması, rezervuar stratifikasyonu (tabaka oluşumu)/destratifikasyonu (tabaka kırılması), inşaat faaliyetleri, atık su karışması ve diğer doğal ya da insan kaynaklı olaylara yanıt vermek için arıtma sürecinde uygulamanız gereken değişiklikleri anlamanızı sağlar.

Organik madde ve inorganik maddenin etkili bir şekilde izlemesi sayesinde bütçenizi koruyun ve elektrik, kimyasal, çamur gibi işletme maliyetlerinizi düşürün. Doğru koagülan dozlaması ve ilgili pH ayarlamaları yapın. Örnek test parametreleri: Toplam Organik Karbon (TOK), pH, iletkenlik ve ORP'nin yanı sıra istenmeyen durumlara etkili bir şekilde müdahele edebilmek için bakteriyel yük.

Kaynak suyunda kirleticileri izleyin

Doğru bulanıklık ölçümleriyle filtrasyonu optimize edin

Kentsel su arıtımında filtre performansını izleyerek filtrelerinizi koruyun ve maliyetli hatalardan kaçının. Geri yıkama için kullanılan su miktarını ve ayrıca dezenfeksiyon öncesindeki su kalitesini optimize ederek toplam çıktıyı kontrol altında tutun. Filtre çıkışlarında güvenilir bulanıklık ölçerlerin olması size güven ve rahatlık sunar. Filtre parametreleri şunları içerir: Bulanıklık, Askıda Katı Madde, Alkalinite ve Parçacık Sayımı.

Çıkış suyunun bulanıklığını izlemek, yönetmeliklere uygunluk açısından gerekli olmasının yanı sıra kamu tüketimi için güvenli son ürün sağlamaya da yardımcı olur. Bulanıklığın izlenmesi, yönetmelik gerekliliklerinin karşılanmasını sağlamasının yanı sıra filtre performansının optimize edilmesi, filtre geri yıkama döngülerinin belirlenmesi ve filtre iyileştirmesinin algılanması açısından da yararlıdır.

bulanıklık, askıda katı maddeler ve parçacık sayımı dahil filtre parametreleri

Dezenfeksiyon prosesinizin kontrolünü iyileştirin

Kaynak ihtiyaçlarınızı tam olarak saptayarak dezenfeksiyon prosesiniz sırasında kaynak kullanımında paradan tasarruf edin. Dezenfeksiyon karmaşık bir proses olup çok sayıda faktörden etkilenir. Suyunuzda yüksek seviyede organik madde varsa kanserojen yan ürün oluşumu riski bulunur. Yeterli miktarda dezenfektan eklemezseniz mikrobiyolojik büyüme riski ortaya çıkar. Klorlama, kloraminasyon ile UV dezenfeksiyonu da dahil her prosesin ve tesisin ve özel ihtiyaçlarına yanıt verecek geniş analitik metot ve cihaz çeşitleri mevcuttur.

Analitik testler, kullanılan dezenfektan tipine bakılmaksızın yönetmeliklerle uyum sağlamanıza, dezenfeksiyon verimliliğini en üst düzeye çıkarmanıza, uygun CT değerlerini belirlemenize, kimyasal besleme pompası hızlarını optimize etmenize, dezenfeksiyon yan ürünleri riskini azaltmanıza ve tat ile koku sorunlarını kontrol etmenize yardımcı olur.

save money on your disinfection process

Dağıtım sistemindeki su kalitesini izleyin

Su dağıtım sistemi ağındaki arıtılmış suyu izleyerek kamu sağlığını riske sokan ve yönetmeliklere uygunluk açısından tehdit oluşturan potansiyel sorunları tespit edebilirsiniz. Arıtılmış su tesisten çıktıktan sonra dağıtım sisteminde çeşitli bileşenlerle temas edebilir bunun sonucunda su tüketicilere ulaşmadan önce kalitesinde olası değişiklikler meydana gelebilir. Tüketici için kaliteyi garantilemeyi zorlaştıran bu durum, sahada numune test etmenin önemini göstermektedir.

Hach topluma güvenli içme suyu sağladığınızdan emin olmak için dağıtım sistemindeki belirli parametreleri izlemenize yardımcı olur. Ek izleme yapmak nitrifikasyon sorunları, pH, alkalinite, sertlik, iletkenlik, su sızıntısı, hat kopmaları, su yaşının uzaması veya potansiyel güvenlik ihlalleri konusunda erken bilgi de verebilir.

Monitor your distribution system to identify potential risks to public health and regulatory compliance.