Nitrifikasyon. Kontrol Altında.

Hach'nin kullanıma hazır RTC-N Sistemi nitrifikasyon prosesini gerçek zamanlı olarak ayarlayarak amonyak kontrol sınırlarını karşılamanıza yardımcı olurken aşırı ve gereksiz havalandırmaya harcadığınız parayı azaltır. 
Uyumluluğu Sağlayın
Havalandırmayı gerçek zamanlı verilerle ayarlamak proseslerinizi daha tutarlı hale getirir. RTC-N sistemi suyunuzdaki amonyak seviyelerini sürekli olarak izler ve yük değişikliklerine otomatik olarak yanıt vererek tesisinizin uyumlu olmasını sağlar. Proseslerinizi kontrol etmek eskisinden daha kolay.

Kullanıma Hazır Sistem
RTC, kolay kurulum sonrası kullanıma hazır bir tak ve kullan sistemidir. Sistemi kurulması için çok kısa bir kurulum süresi gerekir ve kurulduğunda, suyunuzu gerçek zamanlı olarak hemen izleyebilmeniz ve kullanabilmeniz için Hach, ayar noktalarınızı programlamanıza yardımcı olur.

Arıtmada Paradan Tasarruf Edin
RTC-N modülü istediğiniz DO ayar noktasını korumak için havalandırıcıları ayarlayan algoritmalarla önceden programlanmıştır. Yalnızca gerektiğinde kullanarak enerji maliyetlerinde tasarruf edebilirsiniz.

Gerçek Servisten Bahsediyoruz!
Hach'nin eksiksiz Servis paketinde rutin bakım ziyaretleri ve garanti dahilindeki onarımlar bulunur.  Uzman teknik ekibi uzaktan sisteminizi izler ve sisteminizin düzgün çalıştığından emin olmanız için size rapor gönderir. Tesisinizde Hach Teknisyeni varmış gibi çalışırsınız.SC 1000: Ağdaki tüm sensörler portatif Ekran Modülü yoluyla çalıştırılır, bu modülün bir Prob Modülü üzerine yerleştirilmesi gerekir.
 • Geniş, renkli görüntüleme ekranı aynı anda dört sensörün verilerini veya süre/konsantrasyon grafiklerini gösterir ve tek bir dokunmayla diğer ekranlara geçiş yapar.
 • Kolay kullanılabilir dokunmatik ekranı ve net bir şekilde düzenlenmiş grafiklerle, ekran modülü mükemmel uygulama özelliklerine sahip olur.

Başa dön

 

RTC-N : NH4-N, NO3-N ve O2, VFD,
 • Yüke bağlı havalandırma
 • Kararlı azot çıkış değerleri
 • Enerji tüketiminde azalma
 • Kolay kurulum

Gerçek zamanlı kontrol ünitesi kesikli veya SBR modunda (SBR reaktörleri) işletilen biyolojik atık su arıtma tesislerinde azot giderimi prosesini optimize eder. Modül, mevcut amonyum ve nitrat yüküne bağlı olarak havalandırmanın ne zaman ve hangi miktarda yapılacağını hesaplar, ve bu sayede deşarj limitlerine uyum sağlanmış olur. Yüke bağlı nitrifikasyon ve denitrifikasyon zamanlarının ayarlanması sayesinde ayrıca havalandırma süresi azaltılarak enerji maliyetleri de düşürülmüş olur.

Başa dön

SOLITAX: Bulanıklığı ve askıdaki katıları belirlemek için yüksek kesinlikte proses probu. Çift ışınlı kızılötesi/saçılmış ışık fotometresi ile renkten bağımsız yöntem.
 • Renkten bağımsız katı ölçümü
 • Kalibrasyon yok
 • Laboratuvar analizlerine mükemmel bağlantı
 • Kanıtlanmış temizlik sistemi
 • Tesisin genel etkinliğini geliştirir
DIN EN ISO 7027'ye göre 90° bulanıklık ölçümü. Geri saçılımlı fotoreseptör, DIN 37414'e göre askıdaki katıları doğru şekilde ölçer. Tek düzeltme faktörü, zaman alan dilüsyon serileriyle yapılan çok noktalı kalibrasyonların yerine geçer. Ölçüm verileri bir kontrolör yardımıyla görüntülenir ve işlenir.

Başa dön

AMTAX sc:  High precision process-instrument for the determination of ammonium in water, waste water and activated sludge. Outdoor enclosure. Incl. filter probe with 5m hose. 230V AC/50 Hz power supply.
 • Automatic cleaning and calibration
 • Wall mountable, rail mountable and mountable on a stand
 • With integrated filter probe
 • Many additional versions available on request
The sample preparation is done by an integrated sample preparation probe with 5 m heated hose. The filtration probe is operating at 230V. Evaluation and operation with SC 1000 Controller. The analyser is equipped with an insulated enclosure for outdoor installation. The sample can be analysed before any degradation. The ammonium in the sample is first converted to gaseous ammonia. Only the NH3 gas passes through the gas-permeable membrane of the electrode and is detected. This method guarantees a wide measuring range and is less susceptible to cross-sensitivity methods that make use of an ion-selective electrode (ISE). in situ membrane filtration; filter modules are exchangeable.

Başa dön

 

LDO sc: The new LDO generation - even simpler, even more reliable and even more cost-effective
Immersion or flow-through probe with optical luminescence measuring method. Calibration-free & drift-free.
 • Extremely reliable - 36-month warranty on probe
 • The optimised temperature sensor and the new 3D factory calibration make O2 measurement even more accurate
 • No electrolyte or membrane changes necessary
 • Remote functions for simple and convenient data transfer via Internet and SMS
No electrolyte or membrane changes due to the optical measurement method. The new LDO probe ensures there is only a minimal amount of maintenance. The luminescence method means the measurement is unaffected by any type of interference.
Years of practical experience have shown that this method completely overcomes the disadvantages of traditional electrochemical O2 measurement methods.

Başa dön

RTC–N, havalandırmayı seviyeleri programlanan seviyeye getirmek için anında ayarlayarak giriş suyu amonyak piklerinin üstesinden gelir. Devreye alındıktan hemen sonra ve kurulum sonrası en az 24 saat çalıştırıldıktan sonra çıkış suyu değerlerini dengeler.


Havalandırma kontrollü RTC–N Sistemi havalandırmayı gerçek zamanlı amonyak yüküne göre kontrol etmek için tasarlanmıştır. Bu sistemin, havalandırma enerji tüketimini arıtma sistemine göre %10 - %30 oranında düşürdüğü kanıtlanmıştır. Bu arıtma tesisinde, bir havalandırma tankı RTC–N Modülüyle; diğeriyse 3,0 mg/L değerindeki mevcut çözünmüş oksijen ayar noktasıyla kontrol edilmektedir. RTC–N havalandırma tankı daha az DO konsantrasyonu kullanarak %20 daha fazla tasarruf etmenizi sağlar!
 


 

Die Spektralphotometer DR 3900 VIS und DR 6000 UV-VIS wurden entwickelt, um eine hervorragende Analysegenauigkeit bei einfacher Handhabung der Tests zu erreichen.

Ihre Vorteile:
 • Hohe Effizienz im Labor – mehr als 220 direkt verfügbare, vorprogrammierte Analysemethoden
 • Sehr genaue, zuverlässige und nachvollziehbare Messungen
 • Einfacher und transparenter Arbeitsprozess

Jetzt weitere Informationen anfordern! 
   
Stellen Sie sicher, dass Ihre Anlage effizient arbeitet und die Wasserqualität das ganze Jahr ohne außerplanmäßige Ausfallzeiten überwacht wird.
Für Messgeräte ist die Wartung genauso wichtig wie die Inspektion für ein Auto:  sie spart  auf Dauer nicht nur Geld, sondern garantiert einen störungsfreien Einsatz und zuverlässige Messergebnisse.

Wir bieten flexible Wartungsverträge, die auf Ihre Bedürfnisse angepasst sind, sowie die Möglichkeit, die Gewährleistung auf bis zu 5 Jahre zu verlängern.

Jetzt weitere Informationen anfordern!