Diğer Endüstriler

Zorlu kararlarda size güven sağlar

Tüm endüstrilerin ortak bir hedefi vardır: Müşterilerin beklentilerini karşılayan yüksek kaliteli ürünler ve proses verimliliği. Doğru analiz çözümünü kullanmak kaliteli ürün sunulmasına ve üretim proseslerinin optimize edilmesine yardımcı olur. Bunun yanı sıra suyun korunmasını, çevresel iyileştirmeleri ve yönetmeliklere uygunluğu destekler.

Ürün sürümü, proses ayarlamaları veya yeni sorunlarla başa çıkmak için hergün kararlar alınıyor. Önemli kararlar alınırken mevcut verilerden emin olmanız gerekir; dolayısıyla analiz çözümü arayışındayken size zorlu kararlarda güven sağlayan çözümü seçin.

Mevcut analiz çözümlerini görüntülemek için lütfen resme tıklayın

industry plant 1 2 3 4 5 6 7

Kalite kontrol: Ürünlerin raf ömrü gerekliliklerine ve teknik özelliklere uyduğundan emin olmak için:

 • Asit / baz kapasitesi
 • Klorür
 • Sıvıların renk numarası (örn. yağ)
 • Siyanür
 • Enzimatik analiz (örn. glukoz, fruktoz)
 • Metaller (örn. bakır, kurşun, nikel)
 • Nem (Karl Fischer)
 • Nitrat, Nitrit, Toplam Azot
 • Organik asitler
 • Parçacıklar
 • pH değeri
 • Fenol
 • Yüzey aktif maddeler
 • Bulanıklık

Laboratuvar Çözümleri

Proses Çözümleri

Kalite kontrol: Ürünlerin raf ömrü gerekliliklerine ve teknik özelliklere uyduğundan emin olmak için

 • Asit / baz kapasitesi
 • Klorür
 • Sıvıların renk numarası (örn. yağ)
 • Siyanür
 • Enzimatik analiz (örn. glukoz, fruktoz)
 • Metaller (örn. bakır, kurşun, nikel)
 • Nem (Karl Fischer)
 • Nitrat, Nitrit, Toplam Azot
 • Organik asitler
 • Parçacıklar
 • pH değeri
 • Fenol
 • Yüzey aktif maddeler
 • Bulanıklık

TOK (Toplam Organik Karbon): Üretim performansı: CIP gibi proseslerin izlenmesi ve maliyet kontrolü için ürün kaybı tespiti.


Laboratuvar Çözümleri

Proses Çözümleri

Kalite kontrol: Ürünlerin raf ömrü gerekliliklerine ve teknik özelliklere uyduğundan emin olmak için

 • Asit / baz kapasitesi
 • Klorür
 • Sıvıların renk numarası (örn. yağ)
 • Siyanür
 • Enzimatik analiz (örn. glukoz, fruktoz)
 • Metaller (örn. bakır, kurşun, nikel)
 • Nem (Karl Fischer)
 • Nitrat, Nitrit, Toplam Azot
 • Organik asitler
 • Parçacıklar
 • pH değeri
 • Fenol
 • Yüzey aktif maddeler
 • Bulanıklık

Laboratuvar Çözümleri

Proses Çözümleri

Toplam serbest klor: Proses verimliliği: Biyosit dozajı ve maliyet kontrolü.

İletkenlik: Kalite kontrol: Gelen suyun kalitesi için basit kontrol.

Sertlik: Üretim performansı: Ön arıtma maliyetleri üzerindeki etki veya olası santral içi ölçek/miktar kontrolü.

pH değeri: Santral ömrü/verimlilik: Olası santral içi aşınma kontrolü.

TOK: Üretim performansı: İyonik olmayan inorganiklerin tortuya neden olup olmadığı kontrolü.

Bulanıklık: Kalite kontrol: Filtreleme ve mikrobiyolojik kalitenin etkinliği kontrolü.


Laboratuvar Çözümleri

Proses Çözümleri

Santral ömrü/verimlilik: Aşınmayı azaltan oksijen tutucu dozajı kontrolü:

 • Oksijen
 • Fosfat
 • Sodyum

Laboratuvar Çözümleri

Proses Çözümleri

Yönetmeliklere uygunluk: Atık su arıtma prosesi performansını izleme ve yasal sınır değerlere uygunluğundan emin olma:

 • pH değeri
 • İletkenlik
 • Redoks potansiyeli

Laboratuvar Çözümleri

Proses Çözümleri

Yönetmeliklere uygunluk: Atık su arıtma prosesi performansını izleme ve optimize etme ve yasal sınır değerlere uygunluğundan emin olma:

 • İletkenlik
 • Debi
 • Nütrientler
 • Oksijen
 • pH değeri
 • Çamur seviyesi
 • Katı Maddeler
 • TOK

Laboratuvar Çözümleri

Proses Çözümleri

 A

Su şartlandırması ve arıtma

 B

Buhar / elektrik üretimi ve soğutma

 C

Nötralizasyon

 D

Biyolojik atık su arıtma

 1

Teslimat

 2

Üretim

 3

Gönderim