TIM580 VKF Titrasyon Çalışma İstasyonu Titralab 580

ÜRETİMDEN KALDIRILAN ÜRÜN

TIM580 VKF Titrasyon Çalışma İstasyonu Titralab 580
Ürün Numarası: R41T041

ÜRETİMDEN KALDIRILAN ÜRÜN

Bu ürün artık mevcut değil.

Hemen analiz için hazır

Hacimsel Karl Fischer Titratör, monobüret, büret standı hariç.
KF titrant titre: Girilmiş veya Kalibre edilmiş
Şahit belirlenmesi
Her analizden önce otomatik kayma hesaplaması
Direkt ve çift tartma tekniği
Her zaman numune miktarı girişi, titrasyon devam ederken bile
GLP'ye göre hata olması durumnda numune miktarı düzeltmesi
Titrant kalibrasyonu ve kalite kontrol numune aralıkları
Sonuç kabul limitleri

  • Akıllı KF hücre tasarımı hızlı numune enjeksiyonunu sağlar
  • Tek bir dokunma ile yapılan seçimler ve önceden programlanmış fonksiyonlar titrasyonun kolayca yapılmasını sağlar
  • Sezgisel arayüz size her adımda rehberlik eder
  • Sıvı veya katı ile çalışırken su miktarı tayini hızlı ve güvenilirdir
  • Yardımcı fonksiyonu ve kapsamlı veri hafızası sonuçlarınızın tamamiyle güvenli olmasını sağlar