RTC-N Modülü - Eksiksiz Çözüm

Ürün Numarası: LXV411
TRY Fiyat: Bize Ulaşın

Nitrifikasyon. Kontrol Altında.

RTC-N Sistemi, amonyum yükünün sürekli ölçümü yoluyla ÇO konsantrasyonunu gerçek zamanda ayarlayarak ve nitrifikasyon işlemlerini optimize ederek çıkış suyunda tutarlı amonyum değerleri sağlamanıza ve ÇO kontrol sisteminizi, çok yüksek tasarruflar sağlayacak şekilde geliştirmenize olanak verir. Sürekli havalandırılan biyolojik atık su arıtma tesisleri için özel olarak tasarlanan RTC-N, çıkış suyunuzda istenen amonyum ayar noktasına dayalı olarak optimum havalandırma kontrolü amacıyla hem açık hem de kapalı döngü kontrol ünitesi kullanır.

  • Uyumluluğu sağlayın
  • Kullanıma hazır sistem
  • Arıtmada paradan tasarruf edin
  • Kestirimci tanılama
  • Gerçek Servisten bahsediyoruz!