RTC-DN Modülü - Yazılım

Ürün Numarası: LXZ521
TRY Fiyat: Bize Ulaşın

Denitrifikasyon. Kontrol Altında.

RTC-DN Sistemi, çıkış suyu nitrifikasyon prosesinden denitrifikasyon bölgesine kadar nitrat içeren suyun dahili devridaim akışını optimize eder. Dolayısıyla toplam azot giderimi iyileştirilir ve denitrifikasyon proseslerinin, son çöktürme tanklarındaki çöktürme prosesini aksatması riski düşürülür. Ayrıca havalandırma için enerji tüketimi de en aza indirilir ve asit kapasitesinin bir kısmı geri kazanılır, ki bu nitrifikasyon prosesi sırasında oluşan asidin tamponlanmasında çok önemlidir. İsteğe bağlı olarak DN-RTC, harici karbon kaynağı dozlamasını optimize etmek üzere genişletilebilir. Anoksik bölgenin çıkış suyundaki nitrat konsantrasyonuna bağlı olarak, karbon dozu, giriş suyunda BOİ eksikliği temel alınarak ayarlanır.

  • Çıkış suyunda stabil toplam azot değerleri sayesinde uyumluluğu artırın
  • Tesisinizin tam denitrifikasyon potansiyelini kullanın ve nitrifikasyon bölgesinde enerji tüketimini azaltın
  • Ek asit kapasitesi kazanın
  • Son çöktürmede denitrifikasyonu önleyin
  • Harici C dozlamanın maliyetini en aza indirin