Gerçek Zamanlı Kontroller (RTC)

Hach RTC (Gerçek Zamanlı Kontrol) çözümleri, arıtma proseslerini gerçek zamanlı kontrol eden, arıtma maliyetlerini azaltırken tesisinizin standartlara uygunluğunu koruyan, kullanıma hazır sistemlerdir. Prosesinizi kontrol etmek hiç bu kadar kolay olmamıştı.

RTC-P Sistemi, fosfat konsantrasyonunu ve akışı sürekli ölçerek kimyasal dozajı gerçek zamanlı olarak ayarlar ve kimyasal fosfor giderimini optimize eder. Böylece çıkış suyunda uygun fosfor değerlerine sahip olmanıza ve kimyasal fosfor kontrol sisteminizi çok yüksek tasarruf sağlayacak şekilde geliştirmenize olanak verir.

RTC-N Sistemi, amonyum yükünü sürekli ölçerek DO konsantrasyonunu gerçek zamanlı olarak ayarlar ve nitrifikasyon prosesini optimize eder. Böylece çıkış suyunda uygun amonyum değerlerine sahip olmanıza ve DO kontrol sisteminizi çok yüksek tasarruf sağlayacak şekilde geliştirmenize olanak verir. Sürekli havalandırılan biyolojik atık su arıtma tesisleri için özel olarak tasarlanan RTC-N, çıkış suyunuzda istenen amonyum set noktasına göre optimum havalandırma kontrolü için hem açık hem de kapalı döngü kontrol ünitesi kullanır.

Oksidasyon hendekleri ve ardışık kesikli reaktörler için özel olarak tasarlanan RTC-N/DN sistemi, amonyum ve nitrat konsantrasyonlarını sürekli ölçerek, optimum nitrifikasyon ve denitrifikasyon sürelerini belirler ve böylece azot giderimini optimize eder.

Çamur yoğunlaştırma ve susuzlaştırma prosesleri daha kolay olmamıştı. Polimer dozajı maliyetlerinizi önemli ölçüde düşürürken biyogaz veriminizi artırmak ve çamur işleme sisteminizde daha az bakıma ihtiyaç duymak ve tahmini işlemleri azaltmak için polimer dozajını gerçek zamanlı olarak kontrol eden RTC-ST ve RTC-SD sistemlerini kullanın.

Prosesiniz Kontrol Altında
 
sayfa başına ürün 10   |   20   |   50