Endüstri

Hach: güvenilir ölçümler, laboratuvarda ve online olarak


Çok çeşitli gereksinimleri karşılayan, son derece kapsamlı bir ölçüm teknolojisi portföyü sunuyoruz. İster online izleme için isterse laboratuvar testleri için kullanılacak olsun, tüm ürünler tek bir tedarikçiden gelir ve birlikte mükemmel bir uyum içinde çalışırlar. Ayrıca size proses ölçüm cihazınızı bir laboratuvar fotometresi ile doğrudan kalibre etmenizi sağlayan LINK2SC gibi üstün iletişim teknolojileri de sunuyoruz.


Evsel Atık Su Arıtma

Kimya Endüstrisi

Kommunale Kläranlagen Chemische Industrie

Laboratuvar ve online ölçüm yöntemlerinin birlikte kullanılması proses kontrolünü optimize etmeye yardımcı olur ve dolayısıyla enerji maliyetlerinin azalmasını ve sabit deşarj değerlerini sağlar.

Bu sektörde kullanılabilecek ürünler

Kimya endüstrisinde proseslerin sorunsuz yürümesi için kullanılan suyun belirli koşulları sağlaması gerekir. Online takip ile üretim partilerindeki sorunlar önlenebilir.

Bu sektörde kullanılabilecek ürünler

İçme Suyu

Enerji Endüstrisi

Trinkwasserversorgung Chemische Industrie

Yüksek kalite standartlarını yakalamak ve yasal limit değerlerine uymak için analizler hayati bir rol oynar. Ayrıca düzgün çalışan bir proses sağlayarak, tesisin durmasını önler.daha fazla...

Bu sektörde kullanılabilecek ürünler

Türbin gibi santral ekipmanlarına yapılan yatırımlar ve bakım çalışmaları nedeniyle santralin durması son derece maliyetlidir. Güvenilir ölçüm teknolojisi tüm santralin kullanılabilirliğini artırır.daha fazla...

İçecek

Gıda

Trinkwasserversorgung Chemische Industrie

İçecek endüstrisinde doğru ölçüm yöntemleri ürün kalitesini sağlamakla kalmaz, ayrıca üretim hatalarının saptanmasını hızlandırır ve üretimin durmasını önler. daha fazla...

Bu sektörde kullanılabilecek ürünler

Gıda endüstrisi yüksek kalite ve hijyen standartlarına tabidir. Tüm üretim adımlarının sürekli olarak izlenmesi, kusurların son ürüne ulaşmadan tespit edilmesi için çok önemlidir.

Bu sektörde kullanılabilecek ürünler

Canlı Bilimi

Katı Atık

Trinkwasserversorgung Chemische Industrie

Yaşam bilimlerinin olağanüstü katı düzenlemeleri son derece güvenilir ölçüm yöntemlerini zorunlu kılar. Sürekli kullanıldıklarında bunlar üretim hatalarının çabucak belirlenmesini sağlar.

Bu sektörde kullanılabilecek ürünler

Atıkların gömülmesinde toprağa sızan maddelerin analiziyle ilgili katı yasal düzenlemeler mevcuttur ve bu nedenle hassas ve doğru izleme çok önemlidir.

Bu sektörde kullanılabilecek ürünler

Kağıt Hamuru ve Kağıt Endüstrisi

Elektro Kaplama

Trinkwasserversorgung Chemische Industrie

Kağıt endüstrisinde kalite ve atık su kontrolü için güvenilir ölçüm yöntemleri kullanılması önemlidir. Ölçümler hem limitlere uyulmasını hem de enerji maliyetlerini azaltılmasını sağlar.

Bu sektörde kullanılabilecek ürünler

Güvenilir analiz metal işleme endüstrisinde ürün kalitesini sağlamada çok önemli bir rol oynar. Elektro kaplama banyolarının sürekli izlenmesi atık oluşmasını önlemeye yardım edebilir.

Bu sektörde kullanılabilecek ürünler

Biyogaz

Elektronik

Trinkwasserversorgung Chemische Industrie

Fermantasyon başarı olması için özel koşullar gerektiren çok hassas bir prosestir. Bu koşulların düzenli olarak izlenmesi maliyet açısından verimli bir operasyon için şarttır.

Bu sektörde kullanılabilecek ürünler

Elektronik endüstrisinde ürün kalitesi konusunda katı gereklilikler vardır. En küçük parçacıklar dahi üretim kusurlarına yol açabileceğinden son derece hassas ölçüm yöntemleri kullanılması şarttır.

Bu sektörde kullanılabilecek ürünler

Balık Çiftliği

Trinkwasserversorgung

Balıkların sağlığı su kalitesine doğrudan bağlıdır — bu nedenle analiz şarttır. Örneğin doğru yem miktarını belirleyerek kaynakları korumaya da yardımcı olur.

Bu sektörde kullanılabilecek ürünler