Uygulamalar

Laboratuvar ve online su analizinde 75 yılı aşan tecrübemizle mükemmel bir ortak olarak bu uygulamaların hepsinde eksiksiz kalite çözümleri sunuyoruz.


Atık Su

Yüzey Suyu

Abwasser Oberflächenwasser

Hem laboratuvar hem proseste; güvenilir ve düzenli ölçümler sadece limit değerlerine uymayı sağlamaz, örneğin oksijen ve çökeltme maddelerini de kontrol ederek enerji tasarrufu yapılmasını da sağlar.

Bu uygulamada kullanılabilecek ürünler

Ölçüm istasyonları yüzey sularının kapsamlı bir şekilde izlenmesini sağlar. En gelişmiş veri transfer sistemleri cihaz durum bilgilerinin her yerden ve sürekli kullanılabilmesine olanak tanır.

Bu uygulamada kullanılabilecek ürünler

Ürün Kontrol ve İzleme

Kazan Suyu ve Soğutma Suyu

Produktkontrolle und -überwachung Kühl- und Kesselwasser

Sistematik proses içi ölçümler üretim ve tesis izlemenin temel bir parçasıdır. Çünkü zayıf noktaları olabildiğince saptamak ve ortadan kaldırmak kaynak tasarrufu sağlar ve onarım maliyetini azaltır.

Bu uygulamada kullanılabilecek ürünler

Uygun ölçüm yöntemleri suyun merkezi soğutma ve ısıtma ortamı olarak kullanıldığı uygulamalarda kalitenin korunmasını sağlar. Doğru kullanıldıklarında maliyeti en aza indirmeye de yardımcı olurlar.

Bu uygulamada kullanılabilecek ürünler

Çamur

Ham Su

Schlamm Rohwasser

Uygun analizlerle çamur yönetiminde önemli iyileştirmeler yapılabilir. Optimum konsantrasyonların sağlanması enerji, nakliye ve atık maliyetlerini azaltır.

Bu uygulamada kullanılabilecek ürünler

Her endüstri alanında kullanılan ham suda bulunan maddelerin belirlenmesi önemlidir. Denge yanlışsa tesis bileşenleri zarar görebilir.

Bu uygulamada kullanılabilecek ürünler

Yüksek Saflıkta ve Ultra Saf Su

Reinst-und Ultrareinstwasser

Oldukça temiz oda koşulları oldukça titiz analizleri gerektirir.En düşük tuz konsantrasyonlarının ve en küçük parçacıkların bile güvenli bir şekilde saptanması ve yok edilmesi atık maliyetini azaltır.

Bu uygulamada kullanılabilecek ürünler