Elektrik santrallerinde optik oksijen ölçümü

LDO Teknolojisi: Minimum bakımla maksimum doğruluk
HACH LANGE LDO teknolojisi (Lüminesan Çözünmüş Oksijen), birçok sektörde kurulu on binlerce cihazıyla kendini kanıtlamıştır. LDO teknolojisi:

 • Değiştirilmesi gereken elektrolitler, elektrotlar ve membranlar içermemesi nedeniyle neredeyse hiç bakım gerektirmez ve önemli ölçüde zaman kazanmanıza yardımcı olur.
 • Son derece doğru ve stabil ölçümler sağlar

Elektrokimyasal sensörlerin aksine oksijen tüketmeyen LDO sensörlerinin sık sık temizlenmesine veya kalibre edilmesine gerek yoktur; bu sayede sensör daha uzun ömürlü olur, doğru ve stabil ölçüm değerleri sağlar. LDO teknolojisi, ASTM standartları kataloğuna eklenmiştir.

Optik veya Amperometrik oksijen sensörleri
VGB PowerTech dergisi, Eylül 2012'de yayımladığı makalesinde elektrik santrallerinde optik ve amperometrik oksijen sensörlerinin performansını karşılaştırarak ele almıştır.
LDO teknolojisinden nasıl yararlanabileceğinizi öğrenin. Bizi hemen arayın veya istek formunu doldurun.


ORBISPHERE K1100, elektrik santrallerine yönelik ilk optik oksijen sensörüdür. Önemli işletme ve maliyet avantajları sunar:
 • Hızlı yanıt ve yılda bir kez kalibrasyon
 • Etkili proses kontrolü için ppb mertebesinde yüksek doğruluk
 • Membran ve elektrolit gerekliliğini ortadan kaldıran optik teknoloji sayesinde minimum bakım

Şimdi daha fazla bilgi isteyin!
 

ORBISPHERE 3100 portatif oksijen analizörü, santral genelindeki çeşitli ölçüm noktalarında hızlı ve kolay oksijen takibi olanağı sunar.

 • Proses verimliliği için doğru veriler
 • Zorlu ortamlara dayanıklı sağlam tasarım
 • Hızlı yanıt süresi ve doğru ölçümler
 • Birden çok uygulama: Doğrulama aracı, online sensörlerin kalibrasyonu, erken kaçak algılama ve yedek ünite

 

Şimdi daha fazla bilgi isteyin!

Aktif floresan nokta (1) mavi ışıkla (2) uyarılır ve kırmızı bir lüminesan ışık (3), foto diyot (5) tarafından algılanır. Oksijenin varlığı, oksijenin kısmi basıncıyla doğrudan ilgili olan floresan azalması ve faz geçişi oranını değiştirir.
 
Referans LED (4), floresan noktanın (1) üzerine bilinen özelliğe sahip kırmızı ışık sinaylleri yayar ve bu sinyaller foto diyot (5) tarafından algılanarak referans sinyal olarak kullanılır.

 
Şimdi daha fazla bilgi isteyin! 

Die Spektralphotometer DR 3900 VIS und DR 6000 UV-VIS wurden entwickelt, um eine hervorragende Analysegenauigkeit bei einfacher Handhabung der Tests zu erreichen.

Ihre Vorteile:
 • Hohe Effizienz im Labor – mehr als 220 direkt verfügbare, vorprogrammierte Analysemethoden
 • Sehr genaue, zuverlässige und nachvollziehbare Messungen
 • Einfacher und transparenter Arbeitsprozess

Jetzt weitere Informationen anfordern! 
   
Stellen Sie sicher, dass Ihre Anlage effizient arbeitet und die Wasserqualität das ganze Jahr ohne außerplanmäßige Ausfallzeiten überwacht wird.
Für Messgeräte ist die Wartung genauso wichtig wie die Inspektion für ein Auto:  sie spart  auf Dauer nicht nur Geld, sondern garantiert einen störungsfreien Einsatz und zuverlässige Messergebnisse.

Wir bieten flexible Wartungsverträge, die auf Ihre Bedürfnisse angepasst sind, sowie die Möglichkeit, die Gewährleistung auf bis zu 5 Jahre zu verlängern.

Jetzt weitere Informationen anfordern!
 
Güçlü markalar

HACH
HACH LANGE
ORBISPHERE
POLYMETRON

HACH LANGE'nin uzmanlığı şunları kapsamaktadır:

 • Su alımı
 • Demineralizasyon
 • Besleme/katma suyu
 • Kazan besleme suyu
 • Buhar/kondensat
 • Kondensat arıtma
 • Soğutma suyu
 • Reaktör soğutma suyu (nükleer)
 • Stator soğutma suyu
 • Nükleer atık/çıkış gazı
 • Atık su arıtma