Prosesiniz. Kontrol Altında.

Hach'nin kullanıma hazır Gerçek Zamanlı Kontrol (RTC) Sistemleri arıtma proseslerini gerçek zamanlı olarak ayarlayarak tesisinizin uyumlu olmasını sağlarken arıtma maliyetlerini de düşürür.
Proseslerinizi kontrol etmek eskisinden daha kolay.

Uyumluluğu Sağlayın
Kimyasal dozajını gerçek zamanlı verilerle ayarlamak proseslerinizi daha tutarlı hale getirir. RTC-P sistemi suyunuzdaki fosfor seviyelerini sürekli olarak izler ve yük değişikliklerine otomatik olarak yanıt vererek tesisinizin uyumlu olmasını sağlar. Proseslerinizi kontrol etmek eskisinden daha kolay.

Kullanıma Hazır Sistem
RTC, kolay kurulum sonrası kullanıma hazır bir tak ve kullan sistemidir. Sistemi kurulması için çok kısa bir kurulum süresi gerekir ve kurulduğunda, suyunuzu gerçek zamanlı olarak hemen izleyebilmeniz ve kullanabilmeniz için Hach, ayar noktalarınızı programlamanıza yardımcı olur.

Arıtmada Paradan Tasarruf Edin
RTC-P modülü suyunuzdaki fosfor seviyelerine veya istediğiniz DO ayar noktasına göre uygun kimyasal dozajını tetikleyen algoritmalarla önceden programlanmıştır. Yalnızca ihtiyacınız olan dozajı kullanarak kimyasal ve çamur işleme maliyetlerinde tasarruf edebilirsiniz.

Gerçek Servisten Bahsediyoruz!
Hach'nin eksiksiz Servis paketinde rutin bakım ziyaretleri ve garanti dahilindeki onarımlar bulunur.  Uzman teknik ekibi uzaktan sisteminizi izler ve sisteminizin düzgün çalıştığından emin olmanız için size rapor gönderir. Tesisinizde Hach Teknisyeni varmış gibi çalışırsınız.PHOSPHAX sc: Vanadomolibdat sarı yöntemi ile PO 4 -P içeriğinin belirlenmesi için yüksek hassasiyetli proses-fotometresi. Ölçüm otomatik sıfır-kompanzasyonlu bir fotometre ile sağlanmaktadır.
  • Kolay kullanım ve işletim
  • Hassas ve güvenilir analizler
  • Otomatik temizleme ve kalibrasyon
  • Kötü hava şartlarına dayanıklı
  • Talebe göre bir çok versiyon mevcuttur

Numune hazırlamadan gelen bir sürekli numune akışını alabilir.
Analizör içeride ve dışarıda kullanım için yalıtımlı muhafaza ile donatılmıştır.
Analizör SC kontrol ünitesi aracılığıyla tüm sensörlerle birlikte kullanılabilir.

Hassas ve yüksek kalitede teknoloji ile en kısa cevap süresinde (numunenin alınmasından sadece 5 dk sonra ölçüm değeri görüntülenir!) güvenilir değerler elde edilir.
Bozuk ölçüm sonuçları çıkartılır.
Sarı metot çok az reaktife ihtiyaç duyar (en az %50 daha az kimyasal) ve dolayısıyla işletim masrafını oldukça düşürür.
Tüm sistem havuzun kenarına yerleştirilir ve çok az bir alana gerek vardır.

Başa dön

SC 1000: Ağdaki tüm sensörler portatif Ekran Modülü yoluyla çalıştırılır, bu modülün bir Prob Modülü üzerine yerleştirilmesi gerekir.

Geniş, renkli görüntüleme ekranı aynı anda dört sensörün verilerini veya süre/konsantrasyon grafiklerini gösterir ve tek bir dokunmayla diğer ekranlara geçiş yapar.
Kolay kullanılabilir dokunmatik ekranı ve net bir şekilde düzenlenmiş grafiklerle, ekran modülü mükemmel uygulama özelliklerine sahip olur.

Başa dön

RTC-P: Fosfat giderimi için yüke bağlı otomatik çöktürücü dozaj ayarı kontrol modülü. 2-kanallı versiyon, 90-240V AC, DINray montajı.
  • Yüke bağlı dozaj
  • Kararlı fosfat çıkış değerleri
  • Çöktürücü tüketiminde azalma
  • Düşük seviyede çamur oluşumu
  • Kolay kurulum


Gerçek zamanlı kontrol ünitesi biyolojik atık su arıtma tesislerinde kimyasal fosfat giderimini optimize etmek için tasarlanmıştır. Modül, mevcut fosfat yüküne bağlı olarak, güvenilir olarak deşarj limitlerini karşılamaya yeterli minimum miktarda çöktürücü miktarını otomatik olarak hesaplar. Azaltılan çöktürücü miktarı sayesinde ek olarak üretilen çamur miktarı da azalmış olur. Bu sayede çamur susuzlaştırma ve uzaklaştırma maliyetleri azaltılmış olur.

Başa dön

Çalışma Teorisi
RTC-P Modülü kimyasal fosfor veya kimyasal destekli biyolojik fosfor kullanan atık su arıtma tesislerindeki fosfor giderimini optimize eder. RTC-P, fosfat analizörü ve önceden programlanmış kontrol modülünden oluşur. Bu kontrol modülü, gerçek fosfor yükünü ve çıkışları ve ayrıca hedeflenen ortofosfat ayar noktasını karşılamak için gereken uygun kimyasal dozunu hesaplamak amacıyla akış ve fosfat bilgileri toplayan PLC'lere bağlanabilir. Bu bilgilere dayanarak ayar noktaları gereken çıkış suyu değerini güvenilir şekilde karşılamak için hesaplanır.
 Son derece istikrarsız giriş suyu koşulları

1998 yılında açılan Luckenwalde arıtma tesisinin ölçüm teknolojisini genişletmesi gerekiyordu. Özellikle, son derece istikrarsız giriş suyu koşulları (sağanak yağış, temizlenen kanallar vb.) ve ilgili yüksek nitrojen ve fosfor yükleri bazen deşarj onayı değerlerine
uymayı zorlaştırıyordu.
Çözümün ne olduğunu biliyor musunuz? 

Uygulama raporunun tamamını buradan okuyun.

Giriş suyunda fosfor yük pikleri

Schlüchtern arıtma tesisinin sürekli olarak yağmur taşma tankından gelen yük pikleriyle uğraşması dışında herhangi bir sorunu yoktu. Ancak bu pikler manuel olarak başlatılan fosfat çökeltmenin sınırlarını sık sık zorluyordu. Bunun sonucu olarak, ön tanımlı 1,2 mg/L değerine her zaman ulaşılamıyordu.
Çözümün ne olduğunu biliyor musunuz?

Uygulama raporunun tamamını buradan okuyun.
   
Stellen Sie sicher, dass Ihre Anlage effizient arbeitet und die Wasserqualität das ganze Jahr ohne außerplanmäßige Ausfallzeiten überwacht wird.