Kağıt Endüstrisi için analitik çözümler

Zorlu kararlarda size güven sağlar

Tüm endüstrilerin ortak bir hedefi vardır: Müşterilerin beklentilerini karşılayan yüksek kaliteli ürünler ve proses verimliliği. Doğru analiz çözümünü kullanmak kaliteli ürün sunulmasına ve üretim proseslerinin optimize edilmesine yardımcı olur. Bunun yanı sıra suyun korunmasını, çevresel iyileştirmeleri ve yönetmeliklere uygunluğu destekler.

Ürün sürümü, proses ayarlamaları veya yeni sorunlarla başa çıkmak için hergün kararlar alınıyor. Önemli kararlar alınırken mevcut verilerden emin olmanız gerekir; dolayısıyla analiz çözümü arayışındayken size zorlu kararlarda güven sağlayan çözümü seçin.

Mevcut analiz çözümlerini görüntülemek için lütfen resme tıklayın

industry plant 1 2 3 4 5 6

Toplam klor, serbest: Proses verimliliği: Biyosit dozajı ve maliyet kontrolü.

İletkenlik: Kalite kontrol: Gelen su kalitesi için basit kontrol.

Sertlik: Üretim performansı: Ön arıtma maliyetleri üzerindeki etki veya olası santral içi ölçek/tortu kontrolü.

pH değeri:Santral ömrü/verimlilik: Olası santral içi aşınma kontrolü

TOK: Üretim performansı: İyonik olmayan inorganiklerin tortuya neden olup olmadığı kontrolü

Bulanıklık: Kalite kontrol: Filtreleme etkinliği ve mikrobiyolojik kalitenin kontrolü.


Laboratuvar Çözümleri

Proses Çözümleri

Hidrazin: İzleme, oksijen tutucuların aşırı dozajını önler.

Oksijen: Santral ömrü/verimlilik: Aşınmayı azaltan oksijen tutucu dozajı kontrolü.

Fosfat: Santral ömrü/verimliliği: Aşınma ve tortu birikimini azaltan fosfat ekleme kontrolü.

Silis: Silis çözeltileri türbünlere ve tüplere zarar verir.

Sodyum: Santral ömrü/verimlilik: Ön arıtma için kullanılan iyon değiştirici veya membran sistemlerinde verimlilik kaybı göstergesi.


Laboratuvar Çözümleri

Proses Çözümleri

Yönetmeliklere uygunluk: Atık su arıtma prosesi performansını izleme ve optimize etme ve yasal sınır değerlere uygunluğundan emin olma:

 • İletkenlik
 • Debi
 • Nütrientler
 • Oksijen
 • pH değeri
 • Çamur seviyesi
 • Katı Maddeler
 • TOK

Laboratuvar Çözümleri

Proses Çözümleri

Kalite kontrolü: Sağlamlık, beyazlık, saydam olmama, yağa ve sarılığa dayanıklılık gibi kalite gerekliliklerine uymak için katkı maddeleri ve dolgu malzemelerinin optimum konsantrasyonunu sağlama:

 • Oksijen
 • Nişasta
 • Sülfat
 • KOİ / TOK
 • İletkenlik
 • Sertlik

Katı Maddeler : Üretim performansı: Izgaranın tıkanmasını önleme.

pH değeri: Santral ömrü/verimlilik: Flokülasyonu iyileştirmek ve ürün maliyetlerini azaltmak için beyaz su kalitesini izleme.

AOX: Yönetmeliklere uygunluk: Deşarj suyundaki organik ­halojenitlerin konsantrasyonu izlem.


Laboratuvar Çözümleri

Proses Çözümleri

Kalite kontrolü: Sağlamlık, beyazlık, saydam olmama, yağa ve sarılığa dayanıklılık gibi kalite gerekliliklerine uymak için katkı maddeleri ve dolgu malzemelerinin optimum konsantrasyonunu sağlama

 • Oksijen
 • Nişasta
 • Sülfat
 • KOİ / TOK
 • İletkenlik
 • Sertlik

Katı Maddeler: Üretim performansı: Izgaranın tıkanmasını önleme.

pH değeri: Santral ömrü/verimlilik: Flokülasyonu iyileştirmek ve ürün maliyetlerini azaltmak için beyaz su kalitesini izleme.

AOX: Yönetmeliklere uygunluk: Deşarj suyundaki organik ­halojenitlerin konsantrasyonu izleme


Laboratuvar Çözümleri

Proses Çözümleri

Cila : Kalite kontrolü: Ürünlerin teknik özelliklere uygun ­olduğundan emin olma


Laboratuvar Çözümleri

Proses Çözümleri

 A

Su şartlandırması ve arıtma

 B

Buhar / elektrik ­üretimi

 C

Biyolojik atık su arıtma

 1

Karıştırma bütesi

 2

Makine bütesi

 3

Kağıt makinesi