Endüstriyel Atık Su için analitik çözümler

Zorlu kararlarda size güven sağlar

Tüm endüstrilerin ortak bir hedefi vardır: Müşterilerin beklentilerini karşılayan yüksek kaliteli ürünler ve proses verimliliği. Doğru analiz çözümünü kullanmak kaliteli ürün sunulmasına ve üretim proseslerinin optimize edilmesine yardımcı olur. Bunun yanı sıra suyun korunmasını, çevresel iyileştirmeleri ve yönetmeliklere uygunluğu destekler.

Ürün sürümü, proses ayarlamaları veya yeni sorunlarla başa çıkmak için hergün kararlar alınıyor. Önemli kararlar alınırken mevcut verilerden emin olmanız gerekir; dolayısıyla analiz çözümü arayışındayken size zorlu kararlarda güven sağlayan çözümü seçin.

Mevcut analiz çözümlerini görüntülemek için lütfen resme tıklayın

industry plant 1 2 3 4 5 6 7

İletkenlik, pH değeri: Biyolojik arıtma için potansiyel olarak zararlı olan olağandışı kirleticilere ilişkin erken gösterge

Debi: Yük hesaplamaları için kullanılan temel parametre

BOİ, KOİ, SAC, TOK: Organik karbon yükünün belirlenmesi

Numune Alma Cihazı: Laboratuvar analizi için nitelikli numune


Laboratuvar Çözümleri

Proses Çözümleri

Çamur seviyesi: Çöktürme kontrolü, çamur pompası kontrolü (çürütücüye)


Laboratuvar Çözümleri

Proses Çözümleri

Amonyum, Nitrat, Çözünmüş Oksijen: Biyolojik arıtma verimliliğinin izlenmesi ve kontrol edilmesi

Fosfat, orto: Fosfat eliminasyon kontrolü için girdi sağlayarak orto-fosfatın izlenmesi ve kontrol edilmesi

Askıda katı maddeler: Nütrient eliminasyonu için optimum çamur yaşı sağlama

Organik asitler: Nitrifikasyon ve denitrifikasyon için optimum koşulların sağlanması

pH değeri : Nitrifikasyon ve denitrifikasyon için optimum koşulların sağlanması

Asit kapasitesi: Anaerobik reaktörlerde nitrifikasyon ve denitrifikasyon için optimum koşulların sağlanması


Laboratuvar Çözümleri

Proses Çözümleri

Gerçek Zamanlı Kontrol optimizasyon çözümleri

Çöktürme kontrolü, çamur pompası kontrolü (biyolojik arıtıma veya çürütücüye dönüş)

 • Askıda katı maddeler
 • Çamur seviyesi

Laboratuvar Çözümleri

Proses Çözümleri

Askıda katı maddeler: Minimum polimer dozajı ile optimum yoğunlaştırma ve susuzlaştırma performansı, optimum seviyede katı madde / organik yük ve biyogaz üretimi sağlanması


Laboratuvar Çözümleri

Proses Çözümleri

Gerçek Zamanlı Kontrol optimizasyon çözümleri

Yönetmeliklere uygunluk, arıtma prosesinin performansını izleme ve yasal sınır değerlere uygunluğundan emin olma:

 • Amonyum
 • İletkenlik
 • Debi
 • Nitrat
 • Organik asitler
 • pH değeri
 • Fosfat, orto / toplam
 • BOİ, KOİ, SAC, TOK
 • Bulanıklık

Numune Alma Cihazı: Laboratuvar analizi için nitelikli numune


Laboratuvar Çözümleri

Proses Çözümleri

Yönetmeliklere uygunluk, arıtma prosesinin performansını izleme ve yasal sınır değerlere uygunluğundan emin olma:

 • Amonyum
 • İletkenlik
 • Debi
 • Nitrat
 • Organik asitler
 • pH değeri
 • Fosfat, orto / toplam
 • BOİ, KOİ, SAC, TOK
 • Bulanıklık

Numune Alma Cihazı : Laboratuvar analizi için nitelikli numune


Laboratuvar Çözümleri

Proses Çözümleri

 1

Giriş suyu

 2

İlk çöktürme

 3

Biyolojik arıtma

 4

Son çöktürme

 5

Çamur yönetimi

 6

Çıkış suyu

 7

Su kalitesi izleme istasyonu